ТК 88 "Розробка та постановка продукції на виробництво"

Технічний комітет стандартизації ТК 88 "Розробка та постановка продукції на виробництво" створено згідно з Наказом № 185 від 08.12.1993 року «Про створення технічного комітету по стандартизації «Розробка та постановка продукції на виробництво».

На ТК 88 покладені функції розроблення, розгляду та погодження національних стандартів, участь у роботі споріднених ТК міжнародних та регіональних організацій і формування позиції України щодо розроблюваних нормативних документів цих організацій.

Організаційне забезпечення діяльності ТК 88 покладається на його секретаріат.

Здійснення функцій секретаріату ТК 88 покладено на Державне підприємство "Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів" (ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ").

Сфера діяльності ТК 88

Порядок розроблення та поставлення на виробництво продукції виробничо-технічного призначення, продуктів харчування, продукції медичного призначення, паливно-мастильних матеріалів, оливи та спорідненої з ним продукції, продукції народного споживання.

Кількість колективних членів ТК (індивідуальних членів ТК) - 14 (21)

Кількість розроблених стандартів - 11.

Перспективні напрями діяльності

Працюючи у напрямку адаптації законодавства та нормативних документів до вимог Європейського Союзу, перед ТК 88 стоїть першочергове завдання розробити та затвердити на даному перехідному періоді відповідні національні стандарти із поставлення продукції на виробництво, де були б чітко визначені основні вимоги для виробників продукції та для тих, хто надає послуги на ринку України.

Тобто, будь-який суб’єкт підприємницької діяльності чи фізична особа, яка має на меті виробляти будь-яку продукцію чи надавати послуги, повинен провести процедуру поставлення продукції на виробництво, а саме: обов'язково провести випробування продукції, засвідчити, що вона безпечна та переконавшись у цьому, далі випускати цю продукцію серійно.

Контакти ТК 88

Голова ТК
Місячний 
Володимир Петрович - заступник генерального директора із стандартизації, інформаційного забезпечення та наукової діяльності ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»

Заступник Голови ТК
Кузьменко Людмила Олексіївна - заступник начальника науково- технічного центру стандартизації, інформаційного забезпечення та підтвердження відповідності ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»

03115, м. Київ, вул. Краснова, 7/1
тел. (044) 452-46-03,
е-mail: vега@сsm.кіеv.uа,
http://www.csm.kiev.ua/