ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» акредитований Національним агентством з акредитації України (НААУ) як:

- орган з оцінки відповідності продукції на відповідність ДСТУ ISO/ІЕС EN 17065:2014 (атестат акредитації № 1О023);
- орган з сертифікації систем управління на відповідність ДСТУ ISO/ІЕС EN 17021-1:2015 (атестат акредитації № 8О020).

Випробувальна служба УкрТЕСТ ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» акредитована на відповідність ДСТУ ISO/ІЕС 17025:2006 (атестат акредитації: № 2Н635).

ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» призначений Мінекономрозвитку на виконання робіт з:
- оцінки відповідності продукції вимогам технічних регламентів (реєстраційний № UA.TR.001). 

ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» призначений Мінінфраструктури як:
- технічна служба Категорії А від України за Правилами ЄЕК ООН в рамках Женевської Угоди 1958 року (наказ від 02.12.2015 № 509) та включений Європейською економічною комісією (ЄЕК) ООН до Переліку технічних служб за Правилами ЄЕК ООН в рамках Женевської угоди 1958 року; 
- орган з сертифікації (уповноважений орган) на виконання робіт із затвердження типу колісних транспортних засобів, їх частин та обладнання, в тому числі колісних транспортних засобів, що були у користуванні згідно з Порядком затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання, затвердженим наказом Мінінфраструктури від 17.08.2012 № 521, зареєстрованим в Мін’юсті 14.09.2012 за № 21898 (наказ від 29.03.2016 № 121) (номер уповноваженого органу - Е 46 / Е).

Міжнародне визнання (співробітництво) ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»:
- визнано органом з сертифікації (NCB) та випробувальною лабораторією (CBTL) від України в Системі сертифікації електрообладнання та компонентів Міжнародної електротехнічної комісії IECEE (CB Scheme), в рамках якої сертифікати ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» визнаються у понад  50 країнах світу - членах цієї Системи;
- укладено Угоди з 15 органами з сертифікації продукції Європи, Південної Кореї та Китаю про взаємне визнання результатів робіт з оцінки відповідності.

Завдяки таким Угодам для українських підприємств спрощується процедура оцінки відповідності своєї продукції для виходу на міжнародні ринки, а також, надається можливість маркувати продукцію знаком СЕ.

ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» уповноважений Міністерством внутрішніх справ на право проведення перевірки технічного стану транспортних засобів під час обов’язкового технічного контролю.

ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» є засновником добровільної системи сертифікації УкрСЕПРО, що побудована на основних засадах державної системи сертифікації, яка припинила свою діяльність з 01.01.2018р.

ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» є власником та володіє виключними правами на:

- проведення робіт з сертифікації продукції, робіт, послуг, систем управління та атестації виробництв у системі УкрСЕПРО;

- знак для товарів і послуг «Добровільна система УкрСЕПРО» («Voluntary system UkrSEPRO»), що посвідчується Свідоцтвом за № 227196;

- знак для товарів і послуг «УкрСЕПРО» («UkrSEPRO»), що посвідчується Свідоцтвом за № 227197.

ПОВНОВАЖЕННЯ З СЕРТИФІКАЦІЇ

- Атестат акредитації випробувальної служби УкрТЕСТ

- Атестат акредитації лабораторії випробувань, досліджень та діагностики ДТЗ

- Атестат акредитації Органу з сертифікації систем управління

- Атестат про акредитацію Органу з оцінки відповідності ISO/IEC 17065

- Сертифікат про визнання УкрТЕСТ міжнародною електротехнічною комісією згідно ISO/IEC 17025

- Сертифікат про визнання УкрТЕСТ міжнародною електротехнічною комісією

- Наказ № 1571 "Про призначення органу з оцінки відповідності продукції вимогам технічних регламентів"

- Наказ № 1448 "Про призначення органів з оцінки відповідності продукції вимогам технічних регламентів..."

- Наказ № 204 "Про призначення органів з оцінки відповідності продукції вимогам технічних регламентів..."

- Рішення про призначення органу з оцінки відповідності щодо медичних виробів

- Рішення про призначення органу з оцінки відповідності щодо медичних виробів для діагностики іn vitro

- Рішення про призначення органу з оцінки відповідності щодо радіообладнання

- Рішення про призначення органу з оцінки відповідності щодо безпеки машин

- Рішення про призначення органу з оцінки відповідності щодо мийних засобів

- Рішення про призначення органу з оцінки відповідності щодо законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки

- Рішення про призначення органу з оцінки відповідності щодо електромагнітної сумісності

- Рішення про призначення органу з оцінки відповідності щодо неавтоматичних зважувальних приладів

- Рішення про призначення органу з оцінки відповідності щодо засобів вимірювальної техніки

- Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 227196

- Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 227197