Звіт з оцінки корупційних ризиків, види та заходів щодо їх усунення (мінімізації) (*.pdf)

Антикорупційна програма (*.pdf)

Наказ № 5-А від 09.04.2024 р. та Порядок проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ" (*.pdf)

Наказ № 76 від 19.06.2023 р. та Порядок організації та забезпечення розгляду здійснених викривачами повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень у ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ" (*.pdf)

Наказ № 39 від 29.03.2018 р. "Про проведення оцінки корупційних ризиків" (*.pdf)

Наказ № 72 від 17.05.2018 р. "Про затвердження Звіту з оцінки корупційних ризиків" (*.pdf)

Антикорупційне законодавство України:

  1. Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII.
  2. Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України» від 14.10.2014 № 1698-VII.
  3. Закон України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки» від 14.10.2014 № 1699-VII.
  4. Постанова КМУ “Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки” від 29.04.2015 № 265.
  5. Методичні рекомендації щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.
  6. Роз'яснення Національного агентства з питань запобігання корупції, щодо застосування окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" стосовно заходів фінансового контролю.

Зразок Повідомлення про вчинення корупційного правопорушення (*.pdf)

ГАРЯЧА ЛІНІЯ

Начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції
Петрук Микола Петрович
тел.: (044) 526-03-53
mykola.petruk@ukrcsm.com