Міжнародна електротехнічна комісія (англ. International Electrotechnical Commission, ІЕС)  — міжнародна організація із стандартизації у сфері електричнихелектронних і суміжних технологій.

Склад і структура

Початком міжнародного співробітництва з електротехніки вважається 1881 рік , коли відбувся перший Міжнародний конгрес з електрики. Пізніше, у 1904 році, урядові делегати чергового конгресу вирішили, що необхідна спеціальна організація, яка б займалася термінологією в галузі виробництва електричних машин і стандартизацією їх параметрів. МЕК була заснована в 1906 році і складалась з представників національних служб стандартів. Це перша, дійсно міжнародна організація з стандартизації, яка виникла в той час, коли окремі держави світу ще не мали своїх централізованих органів, які б займалися стандартизацією. Спершу до складу МЕК увійшли 13 країн світу, а на початок 2013 року в її складі були 82 країни.

Після другої світової війни, коли була створена ISO, МЕК стала автономною організацією в її складі. Але організаційні, фінансові питання й об'єкти стандартизації були чітко розділені між ними - МЕК займається стандартизацією в галузях електротехніки, електроніки, радіозв'язку, телекомунікацій і приладобудування і, відповідно, ці галузі не входять у сферу діяльності ISO.

Спочатку комісія була розташована в Лондоні, з 1948 року має штаб в Женеві. Вищий керівний орган МЕК - Рада, у якій мають представництво усі національні комітети. Бюджет МЕК формується із внесків країн - членів цієї організації і надходжень від продажі міжнародних стандартів. Структура технічних органів МЕК: технічні комітети, підкомітети і робочі групи. В МЕК працює 175 комітетів і підкомітетів (TC/SC) та 442 робочі групи, частина з яких розробляє міжнародні стандарти загальнотехнічного і міжгалузевого характеру, а інша - міжнародні стандарти на конкретні види продукції (побутова радіоелектронна апаратура, трансформатори, вироби електронної техніки).

Завдання та функції

МЕК сприяла розвитку і розповсюдженню стандартів для одиниць вимірювання, особливо це стосується таких одиниць, як гаусгерц, і вебер. Також комісія МЕК запропонувала систему стандартів, яка кінець кінцем стала одиницями СІ. В 1938 році був виданий міжнародний словник з метою об'єднати електричну термінологію. Ці зусилля продовжуються і Міжнародний електротехнічний словник залишається важливою роботою в електричних і електронних галузях промисловості.

Стандарти МЕК мають номери в діапазоні 60 000 - 79 999, і їх назви мають вид типу IEC 60411 Графічні символи. Номери старих стандартів МЕК були перетворені в 1997 році шляхом додавання числа 60 000, наприклад, стандарт IEC 27 отримав номер IEC 60027. Стандарти, розроблені спільно з Міжнародною організацією із стандартизації, мають назви вигляду ISO/IEC 7498-1:1994 Open Systems Interconnection: Basic Reference Model.

Члени

Членство в Міжнародній Електротехнічній Комісії відкрито тільки для визнаних організацій національних стандартів. На початок 2013 року МЕК об'єднувала 60 членів і 22 асоційованих членів.

Сайт МЕК: http://www.iec.ch/