ТК 191 «Системи управління безпечністю харчових продуктів»

Технічний комітет стандартизації ТК 191 «Системи управління безпечністю харчових продуктів» створено відповідно до Наказу Національного органу стандартизації ДП «УкрНДНЦ» № 62 від 26 лютого 2018р.

На ТК 191 покладено функції забезпечення постійного удосконалення системи стандартизації у сфері систем управління безпечністю харчових продуктів, а також приведення її у відповідність до міжнародних систем стандартизації (розроблення проектів національних нормативних документів на системи управління безпечністю харчових продуктів, зокрема гармонізованих з міжнародними документами, розробленими міжнародним технічним комітетом ISO/TC 34 Food products («Харчові продукти»).

Сфера діяльності ТК 191:

03.120.01 Якість узагалі (в частині систем управління безпечністю харчових продуктів);

03.120.10 Управління якістю та забезпечення якості (в частині систем управління безпечністю харчових продуктів);

03.120.20 Сертифікація продукції та підприємств. Оцінювання відповідності (в частині систем управління безпечністю харчових продуктів);

67.020 Технологічні процеси в харчовій промисловості (в частині систем управління безпечністю харчових продуктів);

67.040 Харчові продукти взагалі (в частині систем управління безпечністю харчових продуктів).

Організаційне забезпечення діяльності ТК 191 покладається на його секретаріат.

Здійснення функцій секретаріату ТК 191 покладено на Державне підприємство "Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів" (ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»).

Кількість колективних членів ТК - 26

Перспективні напрями діяльності

Продовжувати виконувати роботи у сфері стандартизації систем управління безпечністю харчових продуктів, а саме:

  • участь у роботі технічного комітету стандартизації ISO/TC 34, як активний член (Р-член);
  • розроблення проектів національних нормативних документів на системи управління безпечністю харчових продуктів, зокрема, гармонізованих з міжнародними документами, розробленими ISO/TC 34;
  • інші роботи згідно з Положенням про ТК.

Прийняття міжнародних стандартів ISO серії 22000, а також стандартів, розроблених Комісією Codex Alimentarius, як національних стандартів створить нормативну базу з метою розроблення, запровадження та сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів, що сприятиме підтриманню позитивного іміджу України у світі, підвищенню безпечності та конкурентоспроможності вітчизняної продукції як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.

Контакти ТК 191

Голова ТК
Сєргєєв Володимир Юрійович - начальник науково-технічного відділу оцінки виробництв та перспективного розвитку № 142 ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»;

Заступник ТК
Денисенко Ганна Олександрівна - начальника науково-дослідного сектору гігієнічної оцінки продукції науково-технічного відділу оцінки відповідності харчових продуктів, виробів, що контактують з харчовими продуктами, іграшок, парфумерно -косметичної продукції та продукції побутової хімії Українського науково-методичного центру оцінки відповідності та випробувань харчових продуктів, виробів, що контактують з харчовими продуктами, іграшок, парфумерно-косметичної продукції та продукції побутової хімії (УкрПРОДТЕСТ) ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»;

Відповідальний секретар ТК
Бірюкова Ганна Анатоліївна
- начальник науково-технічного сектору оцінки виробництв харчової галузі та сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів науково-технічного центру оцінки виробництв і підтвердження відповідності систем управління ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ».

03115, м. Київ, вул. Краснова, 7/1
тел. (044) 452-93-86, тел. (044) 450-67-38;
e-mail: sergeev@csm.kiev.ua
http://www.csm.kiev.ua