ТК 122 «Аналіз газів, рідких та твердих речовин» 

Технічний комітет стандартизації ТК 122 «Аналіз газів, рідких та твердих речовин» створено згідно з Наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 27.11.1997 № 707.

На ТК 122 покладено функції розроблення, розгляду та погодження національних стандартів у закріпленій сфері діяльності, участь у роботі споріднених технічних комітетів стандартизації міжнародних та регіональних організацій і формування позиції України щодо розроблюваних нормативних документів цих організацій.

Сфера діяльності ТК 122: фізико-хімічні методи аналізування, забезпечення точності і достовірності вимірювань фізико-хімічного складу та властивостей речовин та матеріалів, стандартні зразки, термінологія у сфері аналізу газів, якість повітря, вимірювання складу та властивостей природного газу та іншого газоподібного палива.

Здійснення функцій секретаріату ТК 122 покладено на Державне підприємство "Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів" (ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ").

Кількість колективних членів ТК - 21.

Кількість розроблених стандартів - 65.

Перспективні напрями діяльності: розширення сфери діяльності ТК з урахуванням сучасного стану та проблем стандартизації у сфері метрологічного забезпечення фізико-хімічних вимірювань, зокрема, пов'язаних з проведенням міжлабораторних порівняльних випробувань, діяльністю клініко-діагностичних лабораторій тощо.

Контакти ТК 122

Голова ТК
Рожнов Михайло Степанович - заступник директора Інституту №2 ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ».

Заступник голови ТК
Глєбов Андрій Борисович
- директор Інституту №2 ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ».

Відповідальний секретар
Шереметьєв Ігор Ілліч
- провідний інженер ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ».

03143, м.Київ, вул. Метрологічна, 4,
тел.: (044) 526-52-98,
факс: (044) 526-34-69,
е-mail: molar@ukrcsm.kiev.ua,
Sheremetyev@ukrcsm.kiev.ua