ТК 90 "Засоби вимірювання електричних і магнітних величин"

Технічний комітет стандартизації ТК 90 "Засоби вимірювання електричних і магнітних величин" створений згідно з Наказом Держспоживстандарту України від 22.03.2006 № 90 «Про реорганізацію технічного комітету стандартизації». Наказом ДП «УкрНДНЦ» №282 від 28.09.2016 затверджено оновлене «Положення про технічний комітет стандартизації ТК 90 «Засоби вимірювання електричних і магнітних величин».

На ТК 90 покладено функції розроблення, розгляду та погодження національних стандартів у закріпленій сфері діяльності, участь у роботі споріднених ТК міжнародних та регіональних організацій і формування позиції України щодо розроблюваних нормативних документів цих організацій.

Сфера діяльності ТК 90:

  • словники в частині термінів та визначень у галузі вимірювання електричних і магнітних величин;
  • електричні і магнітні величини та одиниці величин;
  • засоби вимірювання електричних і магнітних величин.

Організаційне забезпечення діяльності ТК 90 покладається на його секретаріат.

Здійснення функцій секретаріату ТК 90 покладено на Державне підприємство "Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів" (ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»).

Кількість колективних членів ТК 90 - 15.

Кількість розроблених стандартів з 2006 по 2017 рр. – 40.

Структура ТК 90:

ПК «Лічильники електричної енергії» (голова ПК – Д.В.Нікітенко, ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»);

ПК «Вимірювальні трансформатори» (голова ПК – Ю.Л.Анохін, ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»);

ПК «Медична електровимірювальна апаратура» (голова ПК – С.В.Євдокімов, ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»).

Контакти ТК 90

Голова ТК
Величко Олег Миколайович - директор Науково-виробничого інституту вимірювань електромагнітних величин та оцінки відповідності засобів вимірювальної техніки (Інститут №3) ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ", доктор технічних наук, професор.

Заступник Голови ТК
Тесик Юрій Федорович
- СП ЗАТ «ЕЛВІН», директор, доктор технічних наук.

Відповідальний секретар ТК
Вендичанський Руслан Валерійович
- заступник начальника науково-дослідного відділу вимірювань електричних величин №29 (Інститут №3) ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ».

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 4,
тел./факс: (044) 526-03-35, тел. 526-52-09
е-mail: ukrcsm@ukrcsm.kiev.ua, tc-90ua@ukrcsm.kiev.ua, velychko@ukrcsm.kiev.ua