ТЕХНІЧНІ КОМІТЕТИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ

Відповідно до Закону України «Про стандартизацію» технічним комітетом стандартизації є форма співробітництва заінтересованих юридичних та фізичних осіб з метою організації і виконання робіт з міжнародної, регіональної, національної стандартизації у визначених сферах діяльності та за закріпленими об’єктами стандартизації.

До повноважень технічних комітетів стандартизації належить:
1) участь у роботі відповідних технічних комітетів стандартизації міжнародних і регіональних організацій стандартизації;
2) розроблення і погодження національних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них;
3) участь у формуванні програми робіт з національної стандартизації;
4) перевірка і перегляд національних стандартів та кодексів усталеної практики, розробниками яких вони є;
5) погодження і надання пропозицій щодо скасування та відновлення дії національних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них.

Технічні комітети стандартизації формуються з урахуванням принципу представництва всіх зацікавлених сторін.
До роботи в ТК залучаються на добровільних засадах уповноважені представники органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання та їх об'єднань, науково-технічних та інженерних товариств (спілок), товариств (спілок) споживачів, відповідних громадських організацій, провідні науковці та фахівці.
Нині в Україні діє 161 ТК стандартизації.
Технічні комітети функціонують у різних сферах діяльності та створені на базі організацій, установ, науково-дослідних та проектно-конструкторських інститутів, науково-виробничих об'єднань, вищих навчальних закладів різного підпорядкування, діяльність яких спрямована в тому числі на реалізацію завдань із гармонізації національних стандартів з міжнародними та європейськими стандартами.
ТК стандартизації не можуть мати на меті одержання прибутку від своєї діяльності.
Організаційне забезпечення діяльності ТК здійснюють їх секретаріати.

Державне підприємство «Всеукраїнський державний науково- виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів» (ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ») веде секретаріати 7 ТК стандартизації:

Номер ТК Назва ТК Голова ТК
 ТК-13 «Стандартизація електропобутових машин та приладів»

 Голова ТК: В.В. Устименко, заступник начальника науково - технічного відділу перспективного розвитку та міжнародного співробітництва УкрТЕСТ ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ».

 ТК-88 «Розроблення та поставлення продукції на виробництво»  Голова ТК: В.П. Місячний, заступник генерального директора із стандартизації, інформаційного забезпечення та наукової діяльності ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ».
 ТК-90 «Засоби вимірювання електричних і магнітних величин»  Голова ТК: О.М. Величко, директор науково-виробничого інституту метрологічного забезпечення вимірювань електромагнітних величин ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ».
 ТК-122

«Аналіз газів, рідких і твердих речовин»

 Голова ТК: М.С. Рожнов, директор науково-виробничого інституту метрологічного забезпечення вимірювань складу, властивостей і кількості речовин і матеріалів ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ».

 ТК-150

«Управління якістю виробництва виноробної продукції, горілок, лікеро-горілчаних напоїв та тютюнових виробів, і методи їх контролю»

  Голова ТК: В.Д. Ример, перший заступник генерального директора з підтвердження відповідності продукції, послуг, системи якості та наукової діяльності ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ», директор УкрТЕСТ.

ТК-156

«Прилади для вимірювання маси, сили, деформації та механічних випробувань матеріалів»

 Голова ТК: О.М. Самойленко, директор науково-виробничого інституту метрологічного забезпечення вимірювань геометричних, механічних та віброакустичних величин ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ».

 ТК-191

«Системи управління безпечністю харчових продуктів»

 Голова ТК: В.Ю. Сєргєєв, начальник науково-технічного відділу оцінки виробництв та перспективного розвитку №142 ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ».

 

Технічними комітетами та підрозділами, секретаріати яких веде ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ», протягом 1994-2022 рр. розроблено:

- Національні стандарти та зміни до них - 2041;

- Технічні регламенти - 7;

- Закони України, зокрема:

  • «Про стандартизацію»;
  • «Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності»;
  • «Про молоко та молочні продукти»; «Про дитяче харчування»;
  • «Про безпечність та якість харчових продуктів» -1-а редакція;
  • «Про метрологію та метрологічну діяльність»;
  • «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції»;
  • «Про загальну безпечність нехарчової продукції»;
  • «Про відповідальність за шкоду, завдану внаслідок дефекту в продукції».