ТК 156 "Прилади для вимірювань маси, сили, деформації та механічних випробувань матеріалів"

Створення ТК 156

ТК 156 "Прилади для вимірювань маси, сили, деформації та механічних випробувань матеріалів" (далі – ТК), створений наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 14.06.2006 № 164 під назвою "Прилади для вимірювань маси, сили, деформації та визначення механічних характеристик матеріалів".

Функції ТК 156

На ТК 156 покладені функції розроблення, розгляду та погодження національних стандартів у закріпленій сфері діяльності, участь у роботі споріднених ТК міжнародних та регіональних організацій і формування позиції України щодо розроблюваних нормативних документів цих організацій.

Організаційне забезпечення діяльності ТК 156

Організаційне забезпечення діяльності ТК 156 покладається на його секретаріат.

Здійснення функцій секретаріату ТК 156 покладено на Державне підприємство "Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів" Мінекономрозвитку України (ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ").

Сфера діяльності ТК 156

Прилади для вимірювань маси, сили, деформації та механічних випробувань матеріалів" (коди та назви об’єктів стандартизації за ДК 004-2008: 020, 01.040 словники, терміни та визначення у галузі приладів для вимірювань маси, сили, деформації та механічних випробувань матеріалів).

Вимірювання маси (коди та назви об’єктів стандартизації за ДК 004-2008: 17.060 17.10 неавтоматичні зважувальні прилади; гирі класів точності E1, E2, F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3 і M3; автоматичні прилади для зважування розділених вантажів, автоматичні контрольні ваги, автоматичні ваги з етикетуванням маси, автоматичні ваги з етикетуванням маси/ціни, автоматичні вагові дозатори дискретної дії, автоматичні бункерні ваги дискретної дії для сумарного обліку, автоматичні ваги безперервної дії для сумарного обліку, автоматичні залізничні платформні ваги, автоматичні прилади для зважування дорожніх транспортних засобів у русі та вимірювання навантажень на вісь).

Вимірювання сили та деформації (коди та назви об’єктів стандартизації за ДК 004-2008: 17.100 машини еталонні силовідтворювальні, датчики сило- та ваговимірювальні, пристрої силовимірювальні, динамометри та пристрої динамометричні, прилади для вимірювань крутильного моменту сили, тензорезистори вимірювальні, стенди для відтворення одиниці деформації).

Механічні випробування матеріалів (коди за ДК 004-2008: 17.060, 17.100, 19.060, 91.100.30 Машини та прилади для механічних випробувань матеріалів).

Структура ТК 156

ПК 1 "Неавтоматичні зважувальні прилади та гирі".

Секретаріат веде ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ", голова ПК Чорноіван Володимир Іванович, заступник начальника науково-виробничого відділу вимірювань маси.

ПК 2 "Автоматичні зважувальні прилади".

Секретаріат веде ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ", голова ПК Ціпоренко Сергій Валентинович,  начальник науково-виробничого відділу вимірювань маси.

ПК 3 ”Машини та прилади для вимірювань сили та пов’язаних величин”.

Секретаріат веде ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ", голова ПК Ціпоренко Олександр Валентинович,  ст. науковий співробітник науково-виробничого відділу вимірювань сили, крутильного моменту сили та об’єму рідини.

ПК 4 "Машини та прилади для механічних випробувань матеріалів".  

Секретаріат веде ДП "Харківстандартметрологія", голова ПК Чепела Володимир Миколайович, заступник генерального директора.

Кількість колективних членів ТК 156 - 32

Кількість стандартів, розроблених ТК 156 - 47

Перспективні напрями діяльності ТК 156

Впровадження міжнародних і європейських стандартів на розвиток Технічного регламенту щодо неавтоматичних зважувальних приладів, Технічного регламенту засобів вимірювальної техніки, Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки.

Контакти ТК 156

Голова ТК
Самойленко Олександр Миколайович - директор науково-виробничого інституту метрологічного забезпечення  вимірювань геометричних, механічних і віброакустичних величин ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ", д.т.н., професор, тел../факс (044) 526 12 04, e-mail: asam@ukrcsm.kiev.ua.

Заступники голови ТК:
Ціпоренко Сергій Валентинович - начальник науково-виробничого відділу вимірювань маси ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ",  тел./факс: (044) 526 53 98, e-mail: s_tsiporenko@ukrcsm.kiev.ua;
Колозінська Ірина Олександрівна - вчений зберігач національного еталону одиниці маси, старший науковий співробітник ННЦ "Інститут метрології", тел./факс: (057) 704 97 22, e-mail: metrology_massa@ukr.net;

Відповідальний секретар ТК:
Ціпоренко Олександр Валентинович - начальник лабораторії науково-виробничого відділу вимірювань сили, крутильного моменту сили та об’єму рідини ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ", тел./факс: (044) 526 15 93, e-mail: tsiporenko@gmail.com