Про створення
Добровільної системи сертифікації УкрСЕПРО

Законом України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» внесені зміни до Декрету Кабінету Міністрів України «Про стандартизацію і сертифікацію» від 10.05.1993 № 46-93, згідно з якими з 1 січня 2018 року скасовується дія Декрету та припиняє свою діяльність державна система сертифікації.

Державна система сертифікації була створена на підставі європейського досвіду з метою наведення порядку на споживчому ринку України у перехідний період до ринкової економіки.

Декрет Кабінету Міністрів України «Про стандартизацію і сертифікацію» мав велике значення не тільки для споживачів продукції та послуг, але й для зняття технічних бар’єрів у торгівлі між країнами СНД, оскільки аналогічні заходи захисту споживчого ринку були введені всіма країнами СНД.

Досвід проведення робіт з сертифікації в державній системі сертифікації показав затребуваність добровільної оцінки відповідності продукції, яка не підпадає під дію технічних регламентів, а споживач зацікавлений в отриманні  достовірної інформації про неї.

Ураховуючи наявні потреби промисловості України у проведенні компетентної оцінки відповідності продукції третьою незалежною стороною, а також потреби суспільства в отриманні достовірної інформації про якість та безпечність товарів і послуг, ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» створив Систему добровільної сертифікації УкрСЕПРО (Система УкрСЕПРО), яка увібрала у себе найкращий досвід, набутий державною системою сертифікації та базується на її основних принципах і підходах до оцінки відповідності продукції, робіт, послуг.

Система УкрСЕПРО має на меті:

- запобігання реалізації продукції небезпечної для життя, здоров'я та майна громадян і навколишнього природного середовища;

- створення умов для участі суб'єктів підприємницької діяльності в міжнародному економічному і науково-технічному співробітництві та міжнародній торгівлі;

- сприяння споживачеві в компетентному виборі продукції, робіт, послуг.

Система УкрСЕПРО передбачає залучення  до роботи в ній органів з сертифікації, які мають позитивну репутацію, набуту під час проведення робіт в державній системі сертифікації, високу технічну компетентність,  значний досвід робіт у сфері оцінки відповідності.

ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» розроблено Положення про добровільну систему сертифікації УкрСЕПРО, яким встановлений порядок отримання органами з сертифікації права на проведення робіт у Системі УкрСЕПРО.

В структурі Системи УкрСЕПРО створена Науково-технічна рада, у складі якої представлені всі зацікавлені сторони: виробники продукції, її споживачі та органи з сертифікації. Відбулося перше засідання Ради, на якому, зокрема, було схвалено проект Положення про Систему УкрСЕПРО, проект договору про співпрацю між ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» та органом з сертифікації – членом Системи УкрСЕПРО, зміст і дизайн сертифіката, що підтверджує членство в Системі УкрСЕПРО та сертифіката відповідності.

Система УкрСЕПРО відкрита для всіх зацікавлених у співпраці органів з сертифікації, які цінують свою репутацію.

 

Положення про Добровільну систему сертифікації УкрСЕПРО ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»

ДОКУМЕНТАЦІЯ УкрСЕПРО

Реєстр УкрСЕПРО

ban ukrsepro news