ЗАПРОШЕННЯ
ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» проводить 19-20 червня 2024 року
ОНЛАЙН на платформі ZOOM
підвищення технічної компетентності та ділових якостей фахівців у сфері технічного регулювання за напрямком «Метрологія»
ТЕМА: «Метрологічне забезпечення виробництва. Функції, права та обов`язки осіб, відповідальних за забезпечення єдності вимірювань на підприємствах та в організаціях»
Після проведення заходу та виконання електронного тестування, слухачі отримають іменне свідоцтво встановленого зразка

Назва теми, питання для розгляду
Перший день:
Регламент 10:00 – 13:30

1. Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність» від 05.06.2014 №1314-VII:

 • законодавчо регульована та добровільна сфера в галузі метрології. Основні положення та вимоги Закону;
 • перелік категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки (постанова КМУ від 04.06.2015 №374);
 • вимоги технічних регламентів щодо засобів вимірювальної техніки;
 • повірка засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації. Організація та порядок проведення повірки (наказ Мінекономрозвитку від 08.02.2016 №193);
 • міжповірочні інтервали ЗВТ, порядок визначення (постанова КМУ від 16.12.2015 №1195, наказ Мінекономрозвитку від 13.10.2016 №1747)

Доповідач: Директор Науково-технічного інституту метрологічної служби України №1 ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» Потоцький І.О.

2. Основні законодавчі зміни у сфері метрології:

 • вилучення поняття «повірка засобів вимірювальної техніки на добровільних засадах» із законодавства України;
 • вилучення вимог до ЗВТ медичного призначення з Технічного регламенту законодавчо регульованих ЗВТ;
 • постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки в умовах воєнного та надзвичайного стану» № 440 від 07.04.2023.
  Діяльність вимірювальних лабораторій в умовах нового законодавства.
  Валідація та веріфікація методів вимірювань у відповідності з міжнародними рекомендаціями.
  Порядок проведення оцінювання та визнання вимірювальних можливостей випробувальних лабораторій.

Доповідач: Провідний науковий співробітник відділу загальної та законодавчої метрології ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» Шведова В.В.

Другий день:
Регламент 10:00 – 13:30

1. Загальні підходи до калібрування ЗВТ, його зміст, об’єкти та суб’єкти, простежуваність.

 • ЗВТ, які підлягають калібруванню у добровільному порядку;
 • хто може проводити калібрування ЗВТ, коли і з якою періодичністю;
 • метрологічна простежуваність – вимога до діяльності калібрувальних і випробувальних лабораторій.

2. Акредитація випробувальних і калібрувальних лабораторій відповідно до ДСТУ EN ISO/IEC 17025 (чинна з 1 січня 2021 року). Вимоги до контролю технічних характеристик випробувального обладнання.

Доповідач: Начальник науково-технічного відділу загальної та законодавчої метрології ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» Несвідоміна Л.Ю.

3. Точнісні характеристики методів та результатів вимірювань:

 • якість вимірювань;
 • форми подання точнісних характеристик складових вимірювальної процедури;
 • точність методів та результатів вимірювання.

Доповідач: Провідний науковий співробітник відділу загальної та законодавчої метрології ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» Шведова В.В.

4. Рекомендації по визначенню термінів наступних калібрувань:

Підходи до встановлення міжкалібрувальних інтервалів.

Доповідач: Директор Науково-технічного інституту метрологічної служби України №1 ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» Потоцький І.О.

Перевірка засвоєння матеріалу
Відповіді на запитання
Оцінювання (тестові завдання)

УМОВИ ПРИЙНЯТТЯ УЧАСТІ У ЗАХОДІ
За участь у заході сплачується внесок у розмірі 5 836,26 грн. за одного учасника (з урахування ПДВ).
Договір та рахунок для оплати заходу, а також акти здачі-приймання послуг будуть відправлені на Ваш е-mail після отримання заявки на участь у заході.

Заявка
Заявку направляти:
Тел./факс (044) 423-04-26; (044) 423-90-80, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Початок роботи (перший день): 10:00 год.
Орієнтований час закінчення (перший день): 13:30 год.
Початок роботи (другий день): 10:00 год.
Орієнтований час закінчення (другий день): 13:30 год.
По закінчені кожної доповіді будуть надаватися відповіді на індивідуальні запитання по темі доповіді.
Учасники забезпечуються презентаціями доповідачів.