Коротка історична довідка розвитку стандартизації:

1922р. - засновано Комітет еталонів і стандартів при Головній палаті;

1925р. -  створений Комітет зі стандартизації, на який було покладене загальне керівництво роботою всіх відомств країни зі стандартизації, затвердження загальносоюзних стандартів на різні матеріали та вироби;

1931р. -  створені Комітети зі стандартизації союзних республік. Місцеві повірочні  палати були реорганізовані в місцеві бюро зі стандартизації, що займались, головним чином, контролем за дотриманням стандартів;

1940р.  -  став роком народження Всесоюзного комітету зі стандартизації;

1966р. – Київська державна контрольна лабораторія з вимірювальної техніки реорганізована в Українську республіканську лабораторію держнагляду за стандартами і вимірювальною технікою. Саме 1966р. є початком історії стандартизації у ДП «Укрметртестстандарт». Засновано відділ нормативно-технічної документації (НТД), що допоміг у подальшому розвитку метрології, стандартизації та сертифікації. Всі наукові дослідження, практичні роботи та сталий розвиток підприємств базуються на НТД. Саме це і  було підґрунтям для створення власного фонду НТД у ДП «Укрметртестстандарт».

Стандарти – мова світу

1«Жоден стандарт не залишається назавжди; будь-який стандарт може бути
покращений»
- «Патриція Веллінгтон «Стретегії кайдзен для успішних продажів» з must read Володимира Місячного, заступника генерального директора з стандартизації, інформаційного забезпечення та наукової діяльності ДП «Укрметртестстандарт».

Після історичного підписання безвізового режиму для України з країнами ЄС, потреба у найкоротші терміни удосконалення чинної нормативної бази, нормативно-правових актів та національних стандартів відповідно до світових вимог набуває вагомого значення. ДП «Укрметртестстандарт» у сфері стандартизації спрямовує свою діяльність на участь в адаптації законодавства України до європейського, впровадженні європейських  директив  Нового  підходу,  гармонізації національних стандартів із міжнародними та європейськими. ДП «Укрметртестстандарт» виконує науково-організаційні функції в якості консультаційно-методичного та науково-методичного центрів з проведення науково-технічних робіт; надання консультаційно-методичної допомоги вітчизняним виробникам з питань застосування положень технічних регламентів (ТР), нормативно-правових актів та нормативних документів. Тому основні завдання центру - задоволення  потреб замовників на основі багаторічного наукового досвіду в галузі стандартизації та новітніх інформаційних ресурсів і технологій.  

Acta Non Verba / Справи - не слова!

            Слід зазначити, що одним з основних напрямків наукової діяльності підприємства, є науково-технічне розроблення у складі технічних комітетів (ТК) національних стандартів, гармонізованих з європейськими.

Ключовим є те, що ДП «Укрметртестстандарт» здійснює функції секретаріатів 7 ТК стандартизації, беручи участь в роботі ще у 40 ТК. Видається вкрай важливим, що протягом 1994–2016рр. робочими групами у складі  ТК,  секретаріати яких веде ДП «Укрметртестстандарт», розроблено 10 ТР, 952 стандарти та низку законів України: «Про стандартизацію», «Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності», «Про молоко та молочні продукти», «Про дитяче харчування», «Про безпечність та якість харчових продуктів» - 1-а редакція, Декрет КМУ «Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення», «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції», «Про загальну безпечність нехарчової продукції», «Про відповідальність за шкоду, завдану внаслідок дефекту в продукції», «Про метрологію та метрологічну діяльність». Активна діяльність фахівців ДП «Укрметртестстандарт»  на чолі з керівником ТК-88 та в складі ТК-150 Володимиром Місячним з 1994 по 2017рр. розробили 35 національних стандартів. Не вдаючись до переліку, зазначимо, що у 2016-2017 рр. ТК-88 розроблено ДСТУ 8634:2016 «Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Настанови щодо розроблення та поставлення на виробництво нехарчової продукції» на заміну ГОСТ 15.001-88. Слід відмітити розробку вкрай важливого проекту національного стандарту ДСТУ-Н «Система розроблення і поставлення продукції на виробництво. Продукція харчова. Настанови щодо запровадження у виробництво (поставлення на виробництво) нових (новітніх) видів харчових продуктів». Ще одним вагомим аспектом діяльності є залучення до співпраці представників вітчизняних виробників до розгляду питань гармонізації стандартів на засіданнях комітетів. Така взаємодія науки з бізнесом наближає дію стандартів до потреб виробництва.

Scientia potentia est / Знання – сила

Донедавна ДП «Укрметртестстандарт» здійснював науково-дослідну роботу (НДР), виконання якої ґрунтується на базі вивчення та аналізу зарубіжних публікацій в галузі міжнародної та європейської стандартизації, метрології та захисту прав споживачів, що видаються мовою оригіналу. За результатами ефективно виконаного завдання, починаючи з 1993 р. по 2014 р., редакційною колегією, яку очолював Володимир Місячний, видавався інформаційний бюлетень з міжнародної стандартизації. У цьому друкованому матеріалі в стислому вигляді для вітчизняних виробників надавалася інформація з питань діяльності ISO, IEC, новин ISO. Зверталася увага на технічне регулювання в Європі, на національний досвід країн світу зі стандартизації, публікувалася інформація для спеціалістів та споживачів.

Власними силами ДП «Укрметртестстандарт» щорічно видає електронний довідник «Продукція, яка виробляється за технічними умовами України» та доповнення до нього - бібліографічні покажчики «Технічні умови України», де публікує інформацію про чинні ТУ та їх власників. Доволі показовим є участь спеціалістів ДП «Укрметртестстандарт» у розробленні та перевірці нормативних документів, нормативно-правових актів, національних, міждержавних та галузевих стандартів, технічних регламентів тощо.

234

Варто наголосити, ДП «Укрметртестстандарт» єдиний в Україні розробляє та веде унікальний автоматизований Фонд технічних умов України (кількість перевищує 45 тисяч ТУ) та Фонд нормативних документів (налічує близько 27 тисяч нормативних документів чинних в Україні). Базуючись на цій інформації, формуються «Каталог ТУ on-line» та «Каталог НД on-line», в якому замовник може знайти інформацію щодо ТУ та НД. Фонд ТУ України це безцінна інтелектуальна власність підприємств, що виробляють продукцію за даними ТУ. Винятковість фонду у збереженні нормативної документації. Тобто, виробники та власники з усіх куточків України, включаючи АР Крим, Донецьку та Луганську області, у будь – який момент можуть відновити ТУ у разі їх втрати або за інших непередбачених обставин.

 Як доводить практика, важливим напрямком наукової діяльності підприємства є організація та проведення науково-практичних семінарів, на яких розглядаються останні зміни законодавства України у сфері якості та безпечності харчової та промислової продукції. Це дає змогу товаровиробникам оцінити належним чином та взяти до відома знання, тим самим, допомогти їм вийти на новий рівень розвитку.

На сьогодні спеціалісти зі стандартизації ДП «Укрметртестстандарт» продовжують зосереджувати свою увагу на сучасних методах та підходах у своїй діяльності. Адже формування команди фахівців відбувається під гаслом «Плануй, роби, перевіряй, впливай!». Отже, такий системний підхід дає найвищі результати та є шляхом до беззаперечного успіху на ринку товарів та послуг країни.