Коротка історична довідка розвитку стандартизації:

1922р. - засновано Комітет еталонів і стандартів при Головній палаті;
1925р. - створений Комітет зі стандартизації, на який було покладене загальне керівництво роботою всіх відомств країни зі стандартизації, затвердження загальносоюзних стандартів на різні матеріали та вироби;
1931р. - створені Комітети зі стандартизації союзних республік. Місцеві повірочні палати були реорганізовані в місцеві бюро зі стандартизації, що займались, головним чином, контролем за дотриманням стандартів;
1940р. - став роком заснування Всесоюзного комітету зі стандартизації;
1966р. - Київська державна контрольна лабораторія з вимірювальної техніки реорганізована в Українську республіканську лабораторію держнагляду за стандартами і вимірювальною технікою. Саме 1966р. є початком історії стандартизації у ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ». Засновано відділ нормативно-технічної документації (НТД), що допоміг у подальшому розвитку метрології, стандартизації та сертифікації. Всі наукові дослідження, практичні роботи та сталий розвиток підприємств базуються на НТД. Саме це і було підґрунтям для створення власного фонду НТД у ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ».

Стандарти – мова світу

1«Жоден стандарт не залишається назавжди; будь-який стандарт може бути покращений» - «Патриція Веллінгтон «Стретегії кайдзен для успішних продажів» з must read Володимира Місячного, заступника генерального директора з стандартизації, інформаційного забезпечення та наукової діяльності ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ».

Після історичного підписання безвізового режиму для України з країнами ЄС, потреба у найкоротші терміни удосконалення чинної нормативної бази, нормативно-правових актів та національних стандартів відповідно до світових вимог набуває вагомого значення. ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» у сфері стандартизації спрямовує свою діяльність на участь в адаптації законодавства України до європейського, впровадженні європейських директив Нового підходу, гармонізації національних стандартів із міжнародними та європейськими.

ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» виконує науково-організаційні функції в якості консультаційно-методичного та науково-методичного центрів з проведення науково-технічних робіт; надання консультаційно-методичної допомоги вітчизняним виробникам з питань застосування положень технічних регламентів (ТР), нормативно-правових актів та нормативних документів. Тому основні завдання центру - задоволення потреб замовників на основі багаторічного наукового досвіду в галузі стандартизації та новітніх інформаційних ресурсів і технологій. Слід зазначити, що одним з основних напрямків наукової діяльності підприємства, є науково-технічне розроблення у складі технічних комітетів (ТК) національних стандартів, гармонізованих з європейськими.

Ключовим є те, що ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» здійснює функції секретаріатів 7 ТК стандартизації, беручи участь в роботі ще у 40 ТК. Протягом 1994–2020 рр. робочими групами у складі ТК, секретаріати яких веде ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ», розроблено 10 ТР, 1354 стандартів та змін до них та низку законів України: «Про стандартизацію», «Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності», «Про молоко та молочні продукти», «Про дитяче харчування», «Про безпечність та якість харчових продуктів» - 1-а редакція, Декрет КМУ «Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення», «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції», «Про загальну безпечність нехарчової продукції», «Про відповідальність за шкоду, завдану внаслідок дефекту в продукції», «Про метрологію та метрологічну діяльність».

Фахівці ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» на чолі з керівником ТК-88 Володимиром Місячним та в складі ТК-150 з 1994 по 2020 рр. розробили 37 національних стандартів.

ТК-88 розроблені важливі національні стандарти системи розроблення і поставлення продукції на виробництво. Серед них ДСТУ 8634:2016 «Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Настанови щодо розроблення та поставлення на виробництво нехарчової продукції». Слід відмітити розробку вкрай важливого ДСТУ 3946:2018 «Система розроблення і поставлення продукції на виробництво. Продукція харчова. Настанови щодо розроблення і поставлення на виробництво нових та новітніх харчових продуктів».

Ще одним вагомим аспектом діяльності є залучення до співпраці представників вітчизняних виробників до розгляду питань гармонізації стандартів на засіданнях комітетів. Така взаємодія науки з бізнесом наближає дію стандартів до потреб виробництва.

Донедавна ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» здійснював науково-дослідну роботу (НДР), виконання якої ґрунтується на базі вивчення та аналізу зарубіжних публікацій в галузі міжнародної та європейської стандартизації, метрології та захисту прав споживачів, що видаються мовою оригіналу. За результатами ефективно виконаного завдання, починаючи з 1993 р. по 2014 р., редакційною колегією, яку очолював Володимир Місячний, видавався інформаційний бюлетень з міжнародної стандартизації. У цьому друкованому матеріалі в стислому вигляді для вітчизняних виробників надавалася інформація з питань діяльності ISO, IEC, новин ISO. Зверталася увага на технічне регулювання в Європі, на національний досвід країн світу зі стандартизації, публікувалася інформація для спеціалістів та споживачів.

234

ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» веде унікальний автоматизований Головний фонд технічних умов України (кількість перевищує 45 тисяч ТУ), базу даних «Технічні умови України» та каталог «ТУ України on-line» на сайті http://csm.kiev.ua/, де публікує інформацію про чинні в Україні ТУ, перевірені державними підприємствами, які підпорядковані Мінекономіки, на відповідність законодавству та нормативним документам. Винятковість фонду - у збереженні ТУ, які є інтелектуальної власністю підприємств. Тобто, власники ТУ з усіх куточків України, включаючи АР Крим, Донецьку та Луганську області, у будь – який момент можуть відновити ТУ у разі їх втрати або за інших непередбачених обставин.

ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» веде автоматизований Фонд нормативних документів чинних в Україні (налічує близько 11 тисяч НД чинних в Україні), базу даних «Нормативні документи України» (містить інформацію про більше ніж 50 тисяч НД України) та каталог «НД України on-line» на сайті http://csm.kiev.ua/, в якому замовник може знайти інформацію щодо НД.

Фахівці ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» приймають участь у розробленні та перевірці нормативних документів, нормативно-правових актів, національних, міждержавних та галузевих стандартів, технічних регламентів тощо.

Як доводить практика, важливим напрямком наукової діяльності підприємства є організація та проведення науково-практичних семінарів, вебінарів, онлайн-консультацій на яких розглядаються останні зміни законодавства України у сфері якості та безпечності харчової та промислової продукції. Це дає змогу товаровиробникам оцінити належним чином та взяти до відома знання, тим самим, допомогти їм вийти на новий рівень розвитку їхнього бізнесу.

На сьогодні спеціалісти зі стандартизації ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» продовжують зосереджувати свою увагу на сучасних методах у своїй діяльності, що дозволяє отримувати найвищі результати та є шляхом до беззаперечного успіху на ринку товарів та послуг країни.