Відділ експериментального виробництва ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ" виготовляє наступне спеціалізоване випробувальне устаткування, а саме:

  • Установка для випробувань на займистість (голчате полум'я, горіння).
  • Установка для випробувань розжареним дротом.
  • Пристрій ударний пружинний (0,35Н, 0,5Н) разом з калібрувальним пристроєм.
  • Стенд випробування шнурів на вигин. Стенд випробування кріплення мережевого шнура при скручуванні.

Спеціалізоване випробувальне устаткування поставляється первинно атестоване ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ".

Якщо в даному переліку немає необхідного для Вас випробувального устаткування, то наше підприємство може розробити необхідну конструкторську документацію, виготовити і атестувати стенд (прилад), що цікавить Вас, згідно Вашим технічним вимогам.

Контакти виробництва

тел. (044) 526-75-46,

Начальник експериментального виробництва

Кельвич Віталій Валерійович

тел. (044) 463-71-14,

моб. 050-443-62-31;

E-mail: vkelvych@gmail.companchenko@ukrcsm.kiev.ua

Заступник начальника експериментального виробництва

Донченко Андрій Леонідович

моб. 050-280-58-30

Начальник конструкторського сектору

Кавалеров Сергій Олександрович

моб. 097-376-49-51

В комплект постачання виробів входять:

  • атестат;
  • протокол первинної атестації;
  • настанова з експлуатації,
  • програма і методика первинної і періодичної атестації.