Науково-технічна рада ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» своїм рішенням у липні 2023 р. рекомендувала до друку монографію «Всесвітня історія сучасної метрології» автора д.т.н., проф., директора інституту № 3 Олега Величка. Монографія була видана у серпні 2023 р. в українському видавництві «Олді-плюс» (м. Одеса) і складається зі вступу, шести глав, закінчення і списку літератури.

Глава 1 “Метрологія на межі XIX та XX століть” включає відомості щодо розвитку теоретичної та фундаментальної метрології, діяльності у рамках Метричної конвенції, створення систем одиниць вимірювання, розвитку метрології у країнах світу, метрологічної діяльності у Російській імперії, удосконалення та виробництва мір і засобів вимірювання.

Глава 2 “Метрологія між двома світовими війнами” присвячена питанням розвитку фундаментальної метрології та удосконалення систем одиниць вимірювань, метрологічній діяльності у країнах світу і СРСР, удосконаленню та виробництва засобів вимірювальної техніки.

Глава 3 “Розвиток метрології у середині ХХ століття” відображає діяльність у рамках Метричної конвенції, фундаментальні дослідження з метрології, утворення і діяльність міжнародних організацій з питань метрології, організація і проведення наукових конференцій, розвиток метрології в країнах світу, метрологічні діяльність у СРСР, удосконалення та виробництво засобів вимірювальної техніки.

У главі 4 “Розвиток метрології у 1970–1980-х роках” розглядається діяльність у рамках Метричної конвенції, фундаментальні метрологічні дослідження, діяльність міжнародних і утворення регіональних організацій з питань метрології, організація і проведення наукових конференцій, розвиток метрології в країнах світу, метрологічна діяльність у СРСР, удосконалення та виробництво засобів вимірювальної техніки.

Глава 5 “Розвиток метрології у 1990-х роках” присвячена питанням діяльності у рамках Метричної конвенції, діяльності міжнародних організацій з питань метрології, організація і проведення наукових конференцій, створення і розвитку регіональних метрологічних організацій, метрологічної діяльності у країнах світу і Україні, удосконаленню та виробництву засобів вимірювальної техніки.

Глава 6 “Метрологія на сучасному етапі розвитку” відображає діяльність у рамках Метричної конвенції, сучасні фундаментальні і теоретичні дослідження в метрології, діяльність міжнародних і регіональних метрологічних організацій, проведення наукових конференцій, метрологічну діяльність у країнах світу і Україні, удосконалення та виробництво засобів вимірювальної техніки.

Список літератури містить більше 600 джерел.

Рецензентами монографії стали:

Яцишин Святослав Петрович – д.т.н., проф., Національний університет “Львівська політехніка”, м. Львів;

Корсун Валерій Іванович – д.т.н., проф., Український державний хіміко-технологічний університет, м. Дніпро;

Боряк Костянтин Федорович – д.т.н., проф., Одеський державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку, м. Одеса.