ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» проводить 10-11 квітня 2024 року
підвищення технічної компетентності та ділових якостей фахівців у сфері технічного регулювання  
ТЕМА: «Харчова безпека. Вимоги системи НАССР. Ризик – орієнтований менеджмент»
Назва теми, питання для розгляду
Перший день: 10.04.2024
1. Вимоги системи НАССР в Україні і Світі.
- Законодавчі вимоги в Україні та Європейському Союзі.
- Вимоги та застосування стандартів BRC, IFS, FSSC.
Практичні приклади
2. Програми – передумови безпечності харчових продуктів. Вимоги стандарту ДСТУ ISO /TS 22002-1:2019.
- Проектування та побудова виробничих приміщень. Вимоги до конструкцій.
- Планування приміщень та робочих зон. Маршрути переміщення.
- Вимоги до внутрішніх  конструкцій та арматури.
- Проектування та розташування устатковання.
- Вимоги до лабораторних приміщень.
- Проектування складських приміщень для зберігання готової продукції, інгредієнтів, пакувальних матеріалів і нехарчових хімічних речовин.
- Вимоги до інженерних комунікацій –  вентиляції, водопостачання, освітлення.
- Сучасні вимоги до видалення відходів: контейнери, стоки, каналізація тощо.
- Вхідний контроль сировини, паковальних матеріалів, реактивів.
- Перехресне забруднення. Як запобігти перехресному забрудненню.
- Сучасні методи боротьби та знищення  шкідників на виробництві.
- Гігієна персоналу та вимоги до засобів для особистої гігієни.
Практичні приклади
Доповідач - Начальник сектору науково-технічного відділу оцінки виробництва та підтвердження відповідності систем управління ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» Бірюкова Ганна Анатоліївна.
Другий день: 11.04.2024
1. Ризик – орієнтований менеджмент.
- Вимоги до ризиків та можливостей.
- Концепції загального оцінювання ризику: призначеність, структура керування ризиком тощо.
- Загальне оцінювання ризику.
- Виявлення, усвідомлення та реєстрування ризиків.
- Методи загального оцінювання ризику. Вибирання та використання одного чи кількох методів.
- Порівняння методів загального оцінювання ризику.
Практичні приклади
2. Плани ТАССР та VACCP. Біотероризм та фальсифікація.
Практичні приклади
3. Вимоги та практичні аспекти проведення внутрішніх аудитів згідно  ДСТУ ISO 19011:2019 «Настанови щодо проведення аудитів систем управління»
Доповідач - Начальник сектору науково-технічного відділу оцінки виробництва та підтвердження відповідності систем управління ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» Бірюкова Ганна Анатоліївна.
Перевірка засвоєння матеріалу.
Відповіді на запитання.
Оцінювання (тести)
УМОВИ ПРИЙНЯТТЯ УЧАСТІ У ЗАХОДІ
За участь у заході сплачується внесок у розмірі 5 836,26 грн. за одного учасника (з урахування ПДВ). 
Договір та рахунок для оплати заходу, а також акти здачі-приймання послуг будуть відправлені на Ваш е-mail після отримання заявки на участь у заході.
Заявку направляти:
Тел./факс  423-04-26,  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;       
Початок роботи (перший день): 10:00 год.
Орієнтований час закінчення (перший день): 13:00 год.
Початок роботи (другий день): 10:00 год.
Орієнтований час закінчення (другий день): 13:00 год.
По закінчені кожної доповіді будуть надаватися відповіді на індивідуальні запитання по темі доповіді.
По закінчені заходу учасникам будуть надані  презентації доповідача.
Після проведення заходу та виконання тестування, учасники, які задовільно виконують тестові завдання, отримають іменне свідоцтво встановленого зразка.