58 засідання Міжнародного Комітету Законодавчої Метрології (CIML)

 17-19 жовтня 2023р. відбулося 58 засідання Міжнародного Комітету Законодавчої Метрології (CIML) в місті Чіангмай, Королівство Таїланд. На зібранні були присутні або представлені 54 Держави - члени, 5 представників Членів - кореспондентів та 1 представник із Організації взаємодії.

Наші колеги – к.т.н. Юрій КУЗЬМЕНКО, Заслужений метролог України, заступник генерального директора з метрології, оцінки відповідності засобів вимірювальної техніки та наукової діяльності, який є членом CIML від України відповідно до положень Конвенції про створення CIML, та к.т.н. Ігор ПОТОЦЬКИЙ, директор науково-технічного інституту національної метрологічної служби України взяли участь у цьому зібранні.  Під час засідання пан Кузьменко провів перемовини з паном Марневеком, головою Консультативної Групи CEEMS AG щодо можливої плідної співпраці з його Групою з огляду на те, що Україна має дуже цінний досвід трансформування сфери законодавчої метрології до сучасних світових підходів. Так як зовсім нещодавно наша держава пройшла шлях її реформування та має відповіді на системні питання, які постають у процесі такої перебудови.

На засіданні затвердили такі видання:

  • Перегляд OIML D 31:2019 Загальні вимоги до засобів вимірювань з програмним керуванням (зі змінами 2020 р.);
  • Перегляд OIML B 6:2019 Директиви OIML щодо технічної роботи (Частини 1 та 2).

CIML затвердив такі нові проєкти:

  • Перегляд D 31:2023 Загальні вимоги до засобів вимірювань з програмним керуванням;
  • Нова Рекомендація вимірювань DC.

Резолюції, документи та презентації 58-ї зустрічі CIML доступні на веб-сайті OIML https://www.oiml.org/en/structure/ciml/sites.

_____________________________________

The Fifty-eighth meeting of the International Committee of Legal Metrology (CIML) was held on 17-19 October 2023 in Chiang Mai, Kingdom of Thailand. 54 Member States, 5 Corresponding Members and 1 Organisation in Liaison were present or represented.

Dr Yurii KUZMENKO, Honored Metrologist of Ukraine, Deputy Director General of SE “UKRMETRTESTSTANDART” and CIML Member from Ukraine in accordance with the Metre Convention and PhD Ihor POTOTSKYI, Director of research and technical institute of the National Metrology Service of Ukraine of SE “UKRMETRTESTSTANDART”  took part in the meeting. During the Committee Dr Yurii KUZMENKO held talks with Mr Jaco Marneweck, CEEMS Advisory Group (CEEMS AG) Chairperson about possible fruitful cooperation with the CEEMS AG because Ukraine has a very valuable experience in transforming the sphere of legal metrology to current world approaches. More recently, our state has passed through its reformation and has answers to the systemic questions that arise in the process of such restructuring.

The following publications were approved by the Committee:

  • Revision of  OIML  D 31:2019  General  requirements  for  software-controlled  measuring instruments (as amended in 2020);
  • Revision of OIML B 6:2019 Directives for OIML technical work (Parts 1 and 2).

The following new projects were approved by the CIML:

  • Revision of D 31:2023 General requirements for software-controlled measuring instruments;
  • New Recommendation DC electricity metering.

The 58th CIML Meeting Resolutions, documents, and presentations are available on the OIML website at https://www.oiml.org/en/structure/ciml/sites.

4IMG

IMG 3513

IMG 3526

IMG 3528