Будь-яка організація, виробництво продукції (харчової або нехарчової) здійснює вплив на навколишнє середовище. Будь то викид шкідливих газів в атмосферу, використання таких природних ресурсів як вода, папір, полімерні матеріали тощо. На сьогоднішній день ДСТУ ISO 14001 є визнаним у всьому світі стандартом по створенню ефективної системи екологічного менеджменту. Документ призначений для зменшення шкідливого впливу на навколишнє середовище і, при цьому, максимального збереження фінансових ресурсів.

ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» проводить 10 серпня 2021 року вебінар на платформі zoom о 10.00 годині

ТЕМА: «Впровадження та основні вимоги стандарту ДСТУ ISO 14001:2015 до системи екологічного управління»

Назва теми, питання для розгляду:

ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT) «Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування»:

 1. Терміни та визначення понять, на які слід звернути увагу.
 2. Розуміння організації (зовнішні та внутрішні чинники) та її середовища.
 3. Лідерство (лідерство та зобов’язання; екологічна політика; функції, обов’язки та повноваження в межах організації).
 4. Планування:
  Екологічні аспекти;
  Обов’язкові для дотримання відповідності вимоги;
  Екологічні цілі та планування дій для їх досягнення.
 1. Підтримання системи управління:
  Ресурси;
  Компетентність;
  Обізнаність;
  Інформування;
  Задокументована інформація.
 1. Оперативне планування та контроль поточної діяльності.
 2. Готовність до надзвичайних ситуацій та реагування на них.
 3. Оцінювання дієвості системи управління.
 4. Невідповідність та коригувальні дії.

Відповіді на питання слухачів.

Доповідач: Сергєєв Володимир Юрійович – заступник начальника науково-технічного відділу підтвердження відповідності систем управління якістю ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ».

УМОВИ ПРИЙНЯТТЯ УЧАСТІ У ЗАХОДІ

За участь у заході сплачується внесок у розмірі 1 470,00 грн. за одного слухача (з урахування ПДВ).

Договір та рахунок для оплати заходу, а також акти здачі-приймання послуг будуть відправлені на Ваш е-mail після отримання заявки на участь у заході.

Заявка на участь у вебінарі

Заявку направляти:

Тел./факс  423-04-26,  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.        

Онлайн тренінг відбудеться за умови наявності у замовника доступу до мережі інтернет на платформі ZOOM та необхідних пристроїв: мікрофону та веб-камери.

Учасники, що будуть приймати участь у вебінарі, отримують іменне свідоцтво.