DSC 8078

Олександр САМОЙЛЕНКО,

д.т.н., професор, директор

науково - виробничого інституту геометричних,

механічних та віброакустичних вимірювань

та оцінки відповідності ЗВТ

ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ"

 

 

Законодавчі основи оцінки відповідності і повірки резервуарів та деякі технічні питання вимірювання об’єму рідини

Згідно з Законом України від 05.06.2014 № 1314-VII «Про метрологію та метрологічну діяльність», Податковим кодексом України від 02.12.2010, № 2755-VI, Постановою КМУ від 13.01.2016 р. № 94 «Про затвердження Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки», Постановою КМУ від 04.06.2015 № 374 «Про затвердження переліку категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці» та Постановою КМУ від 16.12.2015 № 1195 «Про затвердження Порядку встановлення міжповірочних інтервалів законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації» резервуари належать до законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) як такі, що застосовуються між іншими ЗВТ у комерційних та податкових операціях.

Комерційні операції проводяться між двома суб’єктами господарювання. Відповідно до Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI податкові операції проводяться з пальним та спиртом із метою контролювання податковими органами сплати суб’єктами господарювання акцизного податку.

Вимірювання об’єму рідин за допомогою резервуарів із метою внутрішнього обліку та проведення технологічних операцій під час виробництва продукції не належить до законодавчо регульованої сфери.

Довідка

У Постанові КМУ від 22.11.2017 № 891 «Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників і рівнемірів-лічильників рівня пального у резервуарі, передачі облікових даних з них електронними засобами зв’язку» наведене визначення цього терміна: «Резервуар – законодавчо регульований засіб вимірювальної техніки у вигляді стаціонарної споруди або ємності, який призначений для здійснення операцій з обігу пального та його зберігання та для якого встановлена залежність його місткості від абсолютної висоти рівня пального в резервуарі, що оформлено у вигляді градуювальної таблиці».

Введені в експлуатацію законодавчо регульовані резервуари, незалежно від року введення, повіряються згідно з чинним законодавством:

 • Законом України від 05.06.2014 № 1314-VII «Про метрологію та метрологічну діяльність»;
 • Постановою КМУ від 04.06.2015 № 374 «Про затвердження переліку категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці»;
 • Постановою КМУ від 08.07.2015 № 474 «Про затвердження Порядку подання засобів вимірювальної техніки на періодичну повірку, обслуговування та ремонт»;
 • Постановою КМУ від 16.12.2015 № 1195 «Про затвердження Порядку встановлення міжповірочних інтервалів законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації»;
 • Постановою КМУ від 22.11.2017 № 891 «Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників і рівнемірів-лічильників рівня пального у резервуарі, передачі облікових даних з них електронними засобами зв’язку»;
 • Наказом Мінекономрозвитку від 08.02.2016 № 193 «Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів», зареєстрованим у Мін’юсті 24.02.2016 № 278/28408.

Позитивний результат повірки уповноваженою організацією відповідно до Закону України від 05.06.2014 № 1314-VII «Про метрологію та метрологічну діяльність» та Постанови КМУ від 08.07.2015 № 474 «Про затвердження Порядку подання засобів вимірювальної техніки на періодичну повірку, обслуговування та ремонт», Наказу Мінекономрозвитку від 08.02.2016 № 193 «Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів», зареєстрованого у Мін’юсті 24.02.2016 № 278/28408, засвідчується свідоцтвом про повірку законодавчо регульованих ЗВТ.

Довідка

Термін наступної повірки встановлюється згідно з Наказом Мінекономрозвитку від 13.10.2016 № 1747 «Про затвердження міжповірочних інтервалів законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, за категоріями», зареєстрованим у Мінюсті 01.11.2016 за № 1417/29547, відповідно до міжповірочного інтервалу ЗВТ.

Введення в обіг законодавчо регульованих резервуарів відбувається після підтвердження їхньої відповідності щодо вимог чинного законодавства.

Оцінку відповідності засобів вимірювальної техніки проводять призначений(-і) орган(-и).

Позитивний результат оцінки відповідності засвідчується шляхом складання виробником декларації про відповідність, передбаченої законодавством, та нанесенням на табличку резервуара маркування відповідності.

Введені в обіг за процедурою оцінки відповідності законодавчо регульовані резервуари повіряються.

Рік першої повірки після оцінки відповідності встановлюється додаванням міжповірочного інтервалу згідно з Постановою КМУ від 16.12.2015 № 1195 «Про затвердження Порядку встановлення міжповірочних інтервалів законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації» та Наказом Мінекономрозвитку від 23.09.2015 № 1192 «Про затвердження Критеріїв, яким повинні відповідати наукові метрологічні центри, державні підприємства, які належать до сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та провадять метрологічну діяльність, та повірочні лабораторії, які уповноважуються або уповноважені на проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації», зареєстрованим у Мін’юсті 07.10.2015 за № 1213/27658, до цифри у прямокутнику додаткового метрологічного маркування.

За наявності метрологічного маркування [М20] до 20 треба додати міжповірочний інтервал резервуара – п’ять років.

Отже, повірку ЗВТ треба буде виконати до кінця 2025 року.

ЗВТ, що не належать до сфери законодавчо регульованої метрології, наприклад, технологічні резервуари, рекомендовано піддавати калібруванню.

Результат калібрування засвідчується свідоцтвом про калібрування.

Термін наступного калібрування встановлюється власником (користувачем) залежно від умов експлуатації та інших чинників.

Встановлення міжкалібрувального інтервалу здійснюється власником або користувачем ЗВТ.

Довідка

Усі нюанси організації повірки, її проведення та оформлення результатів описані в Наказі Мінекономрозвитку від 08.02.2016 № 193 «Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів», зареєстрованому в Мін’юсті 24.02.2016 № 278/28408.

Для проведення повірки необхідно звернутися письмово до організації, уповноваженої на право повірки, з офіційним листом, в якому треба вказати тип резервуара та його номінальну місткість, а також місце розташування.

Уповноваження на право повірки проводиться згідно з Наказом Мінекономрозвитку від 23.09.2015 № 1192 «Про затвердження Критеріїв, яким повинні відповідати наукові метрологічні центри, державні підприємства, які належать до сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та провадять метрологічну діяльність, та повірочні лабораторії, які уповноважуються або уповноважені на проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації», зареєстрованим у Мін’юсті 07.10.2015 за № 1213/27658.

Перелік організацій, уповноважених на право повірки, розміщено на сайті Мінекономрозвитку. Там також можна перевірити, чи має право організація повіряти саме такі резервуари, тобто такого типу та місткості, оглянувши галузь уповноваження.

Резервуари різняться за:

 • призначенням;
 • типом, місткістю;
 • методами повірки (калібрування) тощо.

Призначення та типи резервуарів

для зберігання нафти та нафтопродуктів:

 • вертикальні
 • горизонтальні циліндричні
 • паралелепіпедні та іншої довільної форми

для зберігання скрапленого газу:

 • горизонтальні циліндричні
 • сферичні

Методи повірки (калібрування) резервуарів та вимоги щодо точності визначення їхньої місткості встановлені:

 • ДСТУ 4147-2003 (ГОСТ 8.570-2000, MOD) «Метрологія. Резервуари сталеві вертикальні циліндричні. Методика повірки»;
 • ДСТУ 4218:2003 (ГОСТ 8.346-2000, MOD) «Резервуари стальні горизонтальні циліндричні. Методика повірки»;
 • ДСТУ 7473:2016 «Метрологія. Резервуари стаціонарні вимірювальні вертикальні. Методика повірки (калібрування) геометричним методом із застосуванням геодезичних приладів»;
 • ДСТУ 7475:2016. «Метрологія. Резервуари сталеві циліндричні горизонтальні. Методика повірки (калібрування) геометричним методом із застосуванням геодезичних приладів»;
 • ДСТУ 7364:2016. «Метрологія. Резервуари для скрапленого газу сталеві циліндричні горизонтальні. Методика повірки (калібрування) геометричним методом».

Довідка

Застосовуються два методи повірки або калібрування резервуарів – об’ємний та геометричний.

Об’ємний – наливанням водою через спеціальні еталонні мірники або через еталонний лічильник  (ДСТУ 4147 та ДСТУ 4218).

Геометричний – з застосуванням лазерних скануючих приладів (ДСТУ 7473 та ДСТУ 7475).

У вищенаведених ДСТУ 4147, ДСТУ 4218 та ДСТУ 7364 передбачаються методи із застосуванням рулеток й інших вимірювальних приладів, але вони недостатньо продуктивні та точні.

Найпродуктивнішим та точним є метод повірки резервуарів зсередини із застосуванням лазерних скануючих приладів.

Перед повіркою зсередини резервуари повинні бути повністю випорожнені, зачищені та провітрені.

Зачисткою і ремонтом резервуарів перед повіркою займаються спеціалізовані організації, що можуть бути уповноважені на право повірки або мати субпідрядні договори з уповноваженими організаціями, тобто виконувати комплекс усіх робіт разом з організацією повірки.

Більш трудомісткім є метод повірки резервуарів ззовні.

За ним резервуари можна не виводити з експлуатації, але повинен бути забезпечений вільний доступ з усіх боків, у тому числі для горизонтальних резервуарів знизу.

За результатами повірки видається свідоцтво про повірку резервуара, оформлене згідно з Наказом Мінекономрозвитку від 08.02.2016 № 193 «Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів», зареєстрованим у Мін’юсті 24.02.2016 № 278/28408.

До свідоцтва додається «Технічний звіт про повірку» та «Градуювальна таблиця», оформлена як окремий документ. Ці документи оформлюються згідно з вимогами вищенаведених ДСТУ.

Розрахунок місткості резервуара, тобто складання градуювальної таблиці проводить уповноважена організація згідно з методиками згаданих ДСТУ.

Градуювальна таблиця встановлює залежність місткості резервуара від висоти рівня рідини в ньому.

Можуть бути складені посантиметрові та поміліметрові градуювальні таблиці, тобто крок, з яким змінюється висота рівня рідини у градуювальній таблиці, може дорівнювати одному сантиметру/міліметру.

Для посантиметрових таблиць поряд із місткістю вказується коефіцієнт місткості як зміна місткості резервуара на один міліметр зміни висоти рівня. У поміліметрових таблицях місткість резервуару вказана на кожний міліметр зміни висоти рівня рідини в резервуарі.

Градуювальні таблиці обов’язково оформлюються на паперових носіях, підписуються особами, які провели повірку, затверджуються уповноваженими особами та засвідчуються відбитками повірочного тавра і печаткою уповноваженої організації.

За зверненням замовника робіт може бути видана градуювальна таблиця на електронному носії, тобто у вигляді файлу Excel або текстового файлу.

Вимірювання висоти рівня рідини в резервуарі здійснюється в ручному або автоматизованому режимі.

Довідка

Ручні вимірювання висоти рівня рідини проводяться повіреними рулетками з лотом або метроштокам, а автоматизовані – повіреними рівнемірами або рівнеметричними системами.

До пам’яті рівнеміра вноситься градуювальна таблиця, видана на електронному носії. Обчислення об’єму рідини рівнеміром за виміряним рівнем та градуювальною таблицею здійснюється в автоматичному режимі та виводиться на табло рівнеміра або екран комп’ютера.

Ручне вимірювання висоти рівня рідини провадиться декілька разів.

За виміряну висоту рівня рідини приймається середнє значення, закруглене до цілих міліметрів.

За наявності поміліметрової таблиці за цим значенням вибирається виміряний об’єм рідини.

За наявності посантиметрової таблиці вибирається значення для цілих сантиметрів. До нього додається значення, одержане від множення міліметрів, що залишилася, на коефіцієнт місткості, якій знаходиться у градуювальній таблиці поряд із посантиметровою місткістю.

Нахил резервуара не впливає на обчислений об’єм рідини, адже градуювальна таблиця згідно з наведеними ДСТУ повинна враховувати цей нахил, а також декілька інших важливих поправок.

Нахил метроштока або рівнеміра під час вимірювання рівня рідини мають суттєвий вплив на визначення її об’єму, тому важливо, аби горизонтальні резервуари були оснащені вертикальною напрямною перфорованою трубою діаметром 50-70 мм для опускання метроштока, а робочий елемент рівнеміра встановлювався вертикально.

За додатковими роз’ясненнями звертайтесь через електронну адресу:
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.