Шановні колеги!

Запрошуємо Вас і Ваших партнерів прийняти участь у науково – інформаційному семінарі!

26 вересня  2019 року ДП «Укрметртестстандарт» за участю спеціалістів відділу ринкового нагляду Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві, фахівців Групи компаній «Новатор» проводить науково – інформаційний семінар "Державний ринковий нагляд за нехарчовою продукцією. Правові та організаційні засади стандартизації та метрології. Охорона праці на виробництві."

Семінар орієнтований на відповідальних фахівців із контролю якості; розробників продукції; фахівців зі стандартизації і якості; працівників випробувальних та вимірювальних лабораторій; інших зацікавлених осіб.

ПРОГРАМА СЕМІНАРУ

Перший блок

  • Реалізація ключових законів України «Про стандартизацію», «Про метрологію та метрологічну діяльність»:

Приведення національної системи стандартизації у відповідність до міжнародної та європейської практики;

- Скасовані ГОСТи, які суб’єкт господарювання використовує у роботі. Що робити? Шляхи вирішення проблемних питань;

- Гармонізація національної нормативної бази з європейською;

- Можливості та правила застосування міжнародних і європейських стандартів;

- Єдиний національний орган стандартизації. Його функції та повноваження;

- Правила розроблення, узгодження та прийняття нормативних документів згідно з Законом України «Про стандартизацію»;

- Переваги стандартизації. У чому існує зацікавленість фахівців підприємств у вирішенні питань, пов’язаних із стандартизацією?

- Добровільне застосування стандартів як запорука високого рівня відповідальності виробника;

- Технічні умови України. Особливості їх застосування на сучасному виробництві;

- Перевірка та перегляд технічних умов: необхідність та доцільність регулярної перевірки технічних умов.

  • Питання, пов’язані з прийняттям Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність»:

- Види метрологічного нагляду;

- Що змінилось у правилах застосування засобів вимірювальної техніки; 

- Відповідальність за порушення законодавства про метрологію та метрологічну діяльність;

- Які зареєстровані зміни до Наказу Мінекономрозвитку «Про затвердження визначень основних одиниць SI, назв та визначень похідних одиниць SI, десяткових кратних і частинних від одиниць SI, дозволених позасистемних одиниць, а також їх позначень та Правил застосування одиниць вимірювання і написання назв та позначень одиниць вимірювання і символів величин» від 04.08.2015 №914?

- Вимоги до випробувальних лабораторій.

Відповіді на питання

Доповідач: фахівець ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» Кузьменко Л.О.

Другий блок

  • Ринковий нагляд за нехарчовою продукцією. Основи законодавства у сфері ринкового нагляду.
  • Закон України «Про загальну безпечність нехарчової продукції»:

- Основні принципи забезпечення та підтвердження безпечності продукції;

- Умови введення продукції в обіг;

- Загальні вимоги до безпечності продукції.

  • Закон України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції»:

- Принципи ринкового нагляду;

- Органи ринкового нагляду;

- Види перевірок;

- Права та обов’язки суб’єктів господарювання;

-Типові порушення (за даними органів ринкового нагляду). Питання, які виникають під час перевірок;

- Відповідальність суб’єктів господарювання за введення в обіг продукції, що не відповідає встановленим вимогам.

Відповіді на питання

Доповідачі: спеціалісти відділу ринкового нагляду Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві

 

Третій блок

  • Зміни законодавства у сфері охорони праці. Перспективи подальших змін.

- Зміни законодавчих актів у сфері охорони праці за 2019 рік. Новий порядок проведення розслідування нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві;

- Основні зміни, яких має зазнати українське законодавство з питань охорони праці на підставі ризик-орієнтованого підходу. Концепція реформування системи управління охороною праці в Україні;

- Новий міжнародний стандарт ISO 45001:2018.

Відповіді на питання

Доповідач: Роголь Галина Леонідівна - директор центру сертифікації Систем менеджменту Групи компаній «Новатор». Викладач вищої категорії, автор учбових стандартів, програм, навчальних посібників. Провідний аудитор AFNOR Groupe за стандартами ISO 9001, ISO 45001 (OHSAS 18001).

 

УМОВИ УЧАСТІ У СЕМІНАРІ:

За участь у семінарі сплачується внесок у розмірі 2 577,00 грн. за одного учасника, (з урахування ПДВ). У рахунок вказаної суми входить плата за доповіді (презентації), консультації, методичні документи.

Договір, а також рахунок для оплати семінару та акти здачі-приймання послуг будуть відправлені на Ваш е-mail після отримання заявки про участь у семінарі.

Заявка про участь у семінарі

Місце проведення семінару: м. Київ, вул. Метрологічна, 4, актова зала.

Заявку на участь у семінарі направляти за адресою:

ДП «Укрметртестстандарт» 03115, м. Київ, вул. Краснова, 7/1, кім. 108,

тел./факс  (044) 423-04-26,

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Початок роботи семінару: 10:00 год. Закінчення семінару (орієнтовне): 16:00 год.

Під час реєстрації учасникам семінару при собі необхідно мати два примірники акту здачі-приймання послуг та два примірники договору, оформлені стороною Замовника.