Повірочні газові суміші (ПГС)випускаються в балонах під тиском та призначені для повірки, калібрування, градуювання засобів вимірювальної техніки та атестації методик виконання вимірювань.

ПГС відповідають стандартним зразкам складу (ДЕРЖСТАНДАРТ 8.315) та є засобами вимірювання складу компонентів у газових середовищах згідно ДСТУ 3214–2003. ПГС складаються з компонентів, які не реагують між собою та стінками балона.

Метрологічні характеристики стандартних зразків складу газових сумішей відповідають характеристикам аналогічних стандартних зразків, які випускаються за рубежем.

Первинні еталонні газові суміші (ПЭГС) це аналоги первинних еталонів, входять до складу державного первинного еталона одиниці молярної частки компонентів та використовуються тільки для передачі розміру одиниці молярної частки компонентів вторинним еталонним газовим сумішам (ВЕГС) та міжнародних звірень первинних еталонів.

Вторинні еталонні газові суміші (ВЕГС) це аналоги вторинних еталонів, застосовують для передачі розміру одиниці молярної частки компонентів робочим еталонним газовим сумішам (РЕГС) методом порівняння за допомогою компаратора та перевірки особливо точних робочих засобів вимірювань.

Робочі еталонні газові суміші (РЕГС) це аналоги робочих еталонів, застосовують для перевірки калібрування, градуювання робочих засобів вимірювань методом прямого вимірювання та атестації методик виконання вимірювань.

РЕГС випускають організації, які мають вторинні еталони одиниці молярної частки компонентів, затверджені в установленому порядку по ДСТУ 3231.

РЕГС — стандартні зразки (СЗ) на замовлення

РЕГС типу природного газу (щільність, теплотворна здатність, склад ГС)

Технічні газові суміші (лазерні ГС, зварювальні ГС, ГС для дихання, ГС для анестезії, харчові ГС, ГС для наукових досліджень, спеціальні ГС).

Нормативні документи

Сфери застосування:

  • видобування та переробка газу, киснева промисловість;
  • нафтохімічна та хімічна промисловість;
  • енергетика, металургійна промисловість;
  • вугільна промисловість;
  • оборонна промисловість;
  • медицина;
  • охорона навколишнього середовища, санітарний контроль;
  • геохімія, кліматологія тощо.

Контакти ПГС

Придбання та виготовлення

e-mail: pgs@ukrcsm.kiev.ua

тел.: (044) 526-36-87

факс.: (044) 522-67-01

Начальник відділу № 44 - Кісєль С.П.

e-mail.: kisyel@ukrcsm.kiev.ua

тел.: (044) 522-66-31

Контакти ТК 156

Голова ТК
Самойленко Олександр Миколайович - директор науково-виробничого інституту метрологічного забезпечення  вимірювань геометричних, механічних і віброакустичних величин ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ", д.т.н., професор, тел../факс (044) 526 12 04, e-mail: asam@ukrcsm.kiev.ua.

Заступники голови ТК:
Сергій Ціпоренко - начальник науково-виробничого відділу вимірювань маси ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ",  тел./факс: (044) 526 53 98, e-mail: s_tsiporenko@ukrcsm.kiev.ua;
Ірина Колозінська - вчений зберігач національного еталону одиниці маси, старший науковий співробітник ННЦ "Інститут метрології", тел./факс: (057) 704 97 22, e-mail: metrology_massa@ukr.net;

Відповідальний секретар ТК:
Олександр Ціпоренко - начальник лабораторії науково-виробничого відділу вимірювань сили, крутильного моменту сили та об’єму рідини ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ", тел./факс: (044) 526 15 93, e-mail: tsiporenko@gmail.com

Контакти ТК 191

Голова ТК
Сєргєєв Володимир Юрійович - начальник науково-технічного відділу оцінки виробництв та перспективного розвитку № 142 ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»;

Заступник ТК
Денисенко Ганна Олександрівна - начальника науково-дослідного сектору гігієнічної оцінки продукції науково-технічного відділу оцінки відповідності харчових продуктів, виробів, що контактують з харчовими продуктами, іграшок, парфумерно -косметичної продукції та продукції побутової хімії Українського науково-методичного центру оцінки відповідності та випробувань харчових продуктів, виробів, що контактують з харчовими продуктами, іграшок, парфумерно-косметичної продукції та продукції побутової хімії (УкрПРОДТЕСТ) ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»;

Відповідальний секретар ТК
Бірюкова Ганна Анатоліївна
- начальник науково-технічного сектору оцінки виробництв харчової галузі та сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів науково-технічного центру оцінки виробництв і підтвердження відповідності систем управління ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ».

03115, м. Київ, вул. Краснова, 7/1
тел. (044) 452-93-86, тел. (044) 450-67-38;
e-mail: sergeev@csm.kiev.ua
http://www.csm.kiev.ua

Контакти ТК 13

Голова ТК
Устименко Володимир Володимирович - заступник начальника науково-технічного відділу міжнародного співробітництва ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ".

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 4,
Тел./факс: + 38 (044) 526-36-93,
е-mail: ustimenko@ukrcsm.kiev.ua

Контакти ТК 88

Голова ТК
Місячний 
Володимир Петрович - заступник генерального директора із стандартизації, інформаційного забезпечення та наукової діяльності ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»

Заступник Голови ТК
Кузьменко Людмила Олексіївна - заступник начальника науково- технічного центру стандартизації, інформаційного забезпечення та підтвердження відповідності ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»

03115, м. Київ, вул. Краснова, 7/1
тел. (044) 452-46-03,
е-mail: vега@сsm.кіеv.uа,
http://www.csm.kiev.ua/

Контакти ТК 90

Голова ТК
Величко Олег Миколайович - директор Науково-виробничого інституту вимірювань електромагнітних величин та оцінки відповідності засобів вимірювальної техніки (Інститут №3) ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ", доктор технічних наук, професор.

Заступник Голови ТК
Тесик Юрій Федорович
- СП ЗАТ «ЕЛВІН», директор, доктор технічних наук.

Відповідальний секретар ТК
Вендичанський Руслан Валерійович
- заступник начальника науково-дослідного відділу вимірювань електричних величин №29 (Інститут №3) ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ».

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 4,
тел./факс: (044) 526-03-35, тел. 526-52-09
е-mail: ukrcsm@ukrcsm.kiev.ua, tc-90ua@ukrcsm.kiev.ua, velychko@ukrcsm.kiev.ua

Контакти ТК 150

Голова ТК
Ример Віктор Давидович - перший заступник генерального директора з підтвердження відповідності продукції, послуг, систем якості та наукової діяльності ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ», директор УкрТЕСТ.

Заступники Голови ТК:
Місячний Володимир Петрович - заступник генерального директора із стандартизації, інформаційного забезпечення та наукової діяльності ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»;
Семенович Володимир Костянтинович - начальник українського науково-методичного центру підтвердження відповідності та випробувань харчової продукції  УкрПРОДТЕСТ ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ».

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 4,
тел.: +38 (044) 526-62-80,
е-шаіі: rvd@ukrcsm.kiev.ua,
www.ukrcsm.kiev.ua.