ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» — найпотужніший в Україні орган з оцінки відповідності (сертифікації) до складу якого входять оснащені сучасним обладнанням випробувальні центри та лабораторії, які свою компетентність підтверджують акредитацією в Hаціональному агентстві з акредитації України та участю у національних та міжнародних раундах професійного тестування.

ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» допомагає національному виробнику отримати необхідний сертифікат для виходу на ринок ЄС, здійснює випробування продукції на відповідність вимогам законодавства ЄС у власних випробувальних центрах та лабораторіях, які мають визнання на міжнародному рівні.

ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» у сфері стандартизації спрямовує свою діяльність на участь в адаптації законодавства України до європейського, впровадженні європейських директив Нового підходу, гармонізації національних стандартів із міжнародними та європейськими.

Підприємство має власну потужну еталонну базу, що забезпечує потреби національної економіки у метрологічних послугах, та є гарантією достовірності і визнання результатів оцінки відповідності на європейському рівні.

Міжнародне визнання еквівалентності та вимірювальних можливостей національних еталонів України та результатів калібрування забезпечується участю в Міжнародній угоді про взаємне визнання національних еталонів, сертифікатів калібрувань та вимірювань, які видаються національними метрологічними інститутами (Угода СІРМ МRA). За результатами міжнародних звірень в рамках СІРМ МRA Міжнародним бюро мір та ваг (ВІРМ) визнані вимірювальні та калібрувальні можливості створених ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» національних еталонів, інформація про що розміщена на офіційному сайті ВІРМ.

Ефективне управління ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» ґрунтується на запровадженій системі управління якістю, яка  відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO 9001.

Щоб і надалі гідно відповідати викликам сучасного світу, значна увага приділяється перспективним напрямкам роботи підприємства, пошуку та підтримці інноваційних ідей та розробок.

ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» залишається флагманом у своїй галузі, продовжуючи досягати поставлених цілей.

Запрошуємо до співпраці!