Коротка історична довідка розвитку сертифікації (оцінки відповідності):

1992 р. – Постановою Кабінету Міністрів (КМУ) №95 «Про організацію проведення сертифікації продукції» започатковано обов’язкову сертифікацію в Україні;

1992 р. – Український центр стандартизації і метрології перейменований в Український науково – виробничий центр стандартизації, метрології і сертифікації. До його функцій  включенні повноваження зі сертифікації продукції, робіт, послуг та систем управління;

1993 р. – набрав чинності Декрет КМУ «Про стандартизацію та сертифікацію»;

1993 р. – затверджено перший перелік продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні (наказ Держстандарту від 30.06.1993 р. №95);                                                                                                                                                                                                                                                      

1 липня 1994 р. – запроваджено обов’язкову сертифікацію продукції в Україні;

1996 р.ДП «Укрметртестстандарт» призначений науково – методичним центром зі сертифікації харчової продукції;

2001 р. – принято Закон України «Про підтвердження відповідності», яким започатковано перехід від обов’язкової сертифікації до оцінки відповідності продукції згідно з директивами ЄС;

2002 р. – державою делеговано підприємству право представляти Україну в Міжнародній системі випробувань та сертифікації електрообладнання і компонентів (Система МЕКСЕ) в якості Національного сертифікаційного органу (NCB) та випробувальної лабораторії (CBLT) у схемі СВ з правом визнавати та видавати міжнародні сертифікати;

2004 р. – підприємство призначене науково – методичним центром з оцінки відповідності НАССР;

2006 р. – первинна акредитація НААУ органу з сертифікації та випробувальних лабораторій;

2008 р. – призначений Держспоживстандартом на проведення оцінки відповідності продукції вимогам технічних регламентів (ТР), розроблених на основі Європейських директив;

2009 р. - призначений науково – методичним центром з контролю ГМО;

2015 р. – призначений Технічною службою категорії А від України за Правилами ЄЕК ООН в рамках Женевської Угоди 1958 р.

Оцінка відповідності – запорука безпечності продукції

1011«Впевненість в правильності оцінки відповідності базується на 3-х складових: встановлених вимогах, випробувальній базі, кваліфікованому і порядному персоналу. Без кваліфікованого персоналу перша і друга складові не мають сенсу» - Віктор Ример, перший заступник генерального директора з підтвердження відповідності продукції, послуг, систем якості та наукової діяльності ДП «Укрметртестстандарт», директор УкрТЕСТ, Заслужений працівник промисловості України.

На початку 90-х років минулого століття Україна отримала незалежність. Виникла нагальна необхідність захисту споживчого ринку України від неякісної та небезпечної продукції.  Саме це й спонукало керівництво країни до прийняття рішення – використати досвід європейських країн та впровадити державну систему сертифікації продукції. Одними із активних учасників створення державної системи сертифікації в Україні були співробітники ДП «Укрметртестстандарт», зокрема,  Михайло Мухаровський, Віктор Ример, Леонід Воробей, Іван Салій, Володимир Єременко, Костянтин Романько. Саме їх вміння мислити по-новому, креативно підходити до вирішення надскладних задач створили передумови для становлення успішного, процвітаючого підприємства.  Розвиток напрямку «оцінка відповідності» ДП «Укрметртестстандарт» спирався на створення власної випробувальної бази.

Оскільки без проведення випробувань неможливо переконатися у безпечності та якості продукції, за ініціативою Михайла Мухаровського, Віктора Римера, Бориса Дідушка, Наталії Попової, Володимира Рибка, Володимира Маслова, Володимира Семеновича, Івана Салія, Володимира Лободенка  було створено 5 випробувальних центрів (ВЦ): з випробувань харчових продуктів, зокрема, й ГМО; товарів легкої промисловості; техніки; будівельних матеріалів; дорожньо – транспортних засобів. Сьогодні компетентність ВЦ підтверджена провідними організаціями з випробувань Європи, Азії та Австралії шляхом участі в міжлабораторних порівняльних випробуваннях, що у всьому світі є обов’язковим інструментом оцінки професійної компетентності.

23Багато років поспіль Український науково-технічний інститут сертифікації та випробувань електрообладнання - УкрТЕСТ під керівництвом Віктора Римера, Леоніда Вороб’я, Андрія Панібратцева, Анатолія Гіндікіна, Григорія Ковбія, Анатолія Яновича, Віктора Крицького доводить свій високий професійний рівень. 

Найважливішим досягненням є те, що УкрТЕСТ ДП «Укрметртестстандарт» єдиний в Україні визнаний у якості Національного сертифікаційного органа та випробувальної лабораторії у системі сертифікації Міжнародної електротехнічної комісії (Система МЕКСЕ). Завдяки визнанню результатів робіт з оцінки відповідності, проведених спеціалістами УкрТЕСТу, вітчизняна продукція може безперешкодно постачатися до 53 країн-членів Системи МЕКСЕ.

Високий рівень компетентності фахівців УкрТЕСТу засвідчений на міжнародному рівні. Анатолій Гіндікін, Григорій Мамчин, Олексій Полікарпов, Михайло Стоповий є технічними асесорами Системи МЕКСЕ.

45Завдяки високому професійному рівню та досвіду проведення робіт з оцінки відповідності УкрТЕСТ ДП «Укрметртестстандарт» уклав угоди про взаємне визнання робіт з оцінки відповідності з європейськими нотифікованими органами Німеччини, Польщі, Словацької республіки, Норвегії, Швеції, Росії, Чехії, Латвії, Данії, а також Південної Кореї та Китаю. Такий фаховий успіх означає успіх всього підприємства та неабияка допомога вітчизняним товаровиробникам. Адже це спрощує вихід української продукції на європейські та міжнародні ринки. На підставі висновку спеціалістів УкрТЕСТу європейський нотифікований орган видає сертифікат та право маркувати українську продукцію знаком СЕ.

678Становлення науково-технічного центру з оцінки відповідності харчової продукції завдячує наполегливій праці Олександра Трескунова, Олега Андрієвського, Галини Гарбарчук, Тетяни Шатаєвої.

На базі сучасного випробувального обладнання провідних світових виробників найкращі фахівці - к.т.н., ст.н.с. Володимир Кіщенко, к.т.н., ст.н.с. Ірина Левчук, к.с/г.н. Ольга Голубець, Юрій Михайлов проводять випробування харчових продуктів та сільськогосподарської сировини за показниками безпечності та якості аналітичними методами, а саме, газорідинної хроматографії, високоефективної рідинної хроматографії, газової хромато-мас-спектрометрії.

Важливим значенням для країни мало створення у 2006 р. лабораторії молекулярно-генетичних досліджень. Своєю кропіткою працею та вірою в успіх у 2011 р. Володимир Семенович, к.б.н, ст.н.с. Руслан Облап, к.в.н. Руслан Голубець, к.с/г.н. Ніна Новак, Володимир Малієнко організували єдине в Україні виробництво тест-систем для контролю ГМО в харчових продуктах та продовольчій сировині рослинного походження. Тест-системи працюють у режимі реального часу та адаптовані для роботи з більшістю ампліфікаторів виробництва Франції, США, Австралії, Росії, якими забезпечені лабораторії України. Тест-системи виготовляються згідно з розробленими ДП «Укрметртестстандарт» ТУ У 24.6-02568182-001:2011 «Тест-системи для визначення якісного та кількісного вмісту генетично модифікованих організмів (ГМО) рослинного походження в харчових продуктах».

910Уже через рік ефективної роботи над науковою розробкою, наші фахівці засвідчили авторство та отримали патент на корисну модель за №72083 від 10.08.2012 р. – Тест-система для визначення якісного та кількісного вмісту генетично-модифікованого організму (ГМО) в харчових продуктах методом полімеразної ланцюгової реакції в реальному часі (ПЛР-РЧ). Автори винаходу - це провідники інноваційних ідей  - Володимир Семенович, к.б.н, ст.н.с. Руслан Облап, к.в.н. Руслан Голубець, к.с/г.н. Ніна Новак, Володимир Малієнко, Дмитро Северинов. Спеціалістами здійснюється постійний контроль якості тест-систем шляхом участі в міжнародних раундах порівняльних випробувань - FAPAS (GeMMA) - Великобританія та European Reference Laboratory for GM Food and Feed - Італія, а також у національних раундах професійного тестування, провайдером яких є ДП«Укрметртестстандарт». На сьогодні тест-системи виробництва ДП«Укрметртестстандарт» успішно конкурують із зарубіжним та використовуються цілою низкою випробувальних лабораторій України. Зазначений винахід усунув повну залежність вітчизняних користувачів від іноземних виробників тест-систем.

Зважаючи на значний та вагомий винахід, у березні 2017 р. науково-технічна рада ДП «Укрметртестстандарт» висунула наукову роботу «Розробка та впровадження у виробництво Тест-систем для визначення ГМО в харчовій  продукції та сільськогосподарській сировині рослинного походження» на конкурс зі здобуття Державної премії України у галузі науки та техніки 2017 року авторським колективом у складі: к.в.н. Руслана Голубця, к.б.н, ст.н.с. Руслана Облапа, к.с/г.н. Ніни Новак.

111213Завдяки зусиллям Наталії Попової, Галини Некрашевич та Наталії Матієнко-Купріянової в ДП «Укрметртестстандарт» створена найкраща в Україні лабораторія аналітичних досліджень та випробувань продукції легкої промисловості. Доречно відмітити важливість одного із завдань, покладеного на цю лабораторію - здійснення оцінки якості та безпечності не тільки продукції для пересічних споживачів, а й задоволення потреб військових у високоякісному обмундируванні, які виконують бойові завдання у зоні АТО.

Високий фаховий рівень науково-технічного центру підтвердження відповідності ДТЗ і послуг та його випробувальна лабораторія під керівництвом Володимира Лободенка та  Данила Киби підтверджено Мінінфраструктури, який призначив ДП «Укрметртестстандарт» Технічною службою категорії А від України за Правилами ЄЕК ООН в рамках Женевської Угоди 1958 року та Органом затвердження типу колісних транспортних засобів згідно з Порядком  затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання, затвердженим  наказом Мінінфраструктури від 17.08.2012 № 521.

Значний вклад у формування структури та організації органу з сертифікації було внесено співробітниками науково-технічного центру підтвердження відповідності будівельних матеріалів та координації робіт органу з сертифікації ДП «Укрметртестстандарт» - Іваном Салієм, Анатолієм Глюзою. Завдяки їм створена сучасна лабораторія з випробувань будівельних матеріалів.

img04315Слід відзначити, що орган з сертифікації систем управління ДП «Укрметртестстандарт», був першим в Україні призначений Держстандартом на проведення робіт з сертифікації систем управління якістю. Ініціював впровадження в Україні стандартів на системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР). На сьогодні орган з сертифікації систем управління має повноваження на сертифікацію шести видів систем управління. Вагомі досягнення цього напрямку роботи були забезпечені Віктором Римером, Володимиром Жулябіним, Володимиром Сергєєвим, Ігорем Денисенком.

Для забезпечення успішного проведення робіт з оцінки відповідності велике значення має компетентність персоналу. В ДП«Укрметртестстандарт» був створений перший в Україні орган сертифікації персоналу, що був акредитований європейським органом з акредитації LATAK.  

Завдяки наполегливій праці Ольги Глухової, Костянтина Карандєєва орган сертифікації персоналу ДП«Укрметртестстандарт» став повним членом Міжнародної асоціації сертифікації персоналу (ІРС), яка об’єднує органи сертифікації персоналу п’яти континентів.

16На сьогодні ДП «Укрметртестстандарт» є найпотужнішим в Україні органом з оцінки відповідності, до складу якого входять оснащені сучасним обладнанням випробувальні центри та лабораторії. Висококваліфіковані спеціалісти підприємства мають вчені ступені з технічних, хімічних, біологічних та ветеринарних наук, стажувалися у провідних європейських наукових центрах. 

Формула успіху органу оцінки відповідності ДП «Укрметртестстандарт» - це спільні зусилля всіх фахівців, які об’єднуються навколо таких цінностей, як: професіоналізм, ініціативність, постійний науковий пошук, прагнення досягати поставленої мети, повсякчас використовувати передові ідеї та знання. Саме це веде наше підприємство на олімп успіху. 18015