ISO - International Organization for Standardization – Міжнародна організація з  стандартизації Більше

IEC/CEI - International Electrotechnical Commission – Міжнародна електротехнічна  комісіяДетальніше

CEN - European Committee for Standardization - Європейський комітет з стандартизації

CENELEC - European Committee for Electrotechnical Standardization - Європейський комітет з стандартизації  в галузі електротехніки та електроніки

ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Європейський інститут з стандартизації в галузі телекомунікацій

ITU - International Telecommunication Union – Міжнародний союз електрозв’язку

OIML - International Organization of Legal Metrology – Міжнародна організація законодавчої метрології

BIPM - Le bureau International des Poids et Mesures – Міжнародне бюро мір та ваг

WELMEC - Organization of European national legal metrology services – Організація законодавчої метрології Західної Європи

EUROMET - European Collaboration on Measurement Standards – Європейське співробітництво по еталонам

EOQ - European Organization for Quality – Європейська організація з якості

EA - European Accreditation of Certification – Європейське співробітництво з акредитації

ILAC - International Laboratory Accreditation Cooperation – Міжнародна конференція з акредитації лабораторій

APLMF - Asia-Pacific Legal Metrology Forum - Азіатсько-Тихоокеанський форум законодавчої метрології

IFAN - International Federation of Standards Users – Міжнародна федерація споживачів стандартів

COPANT - Pan American Standards Commission - Пан-американська комісія з стандартів

PASC - Pacific Area Standards Congress – Конгрес з стандартизації  країн Тихоокеанського басейну

EASC - EuroAsia Council on Standardization, Metrology, and Certification – МДР СНД Міждержавна рада з стандартизації, метрології та сертифікації Співдружності Незалежних Держав