Feature Media

1902

2 липня 1902 року, газета «Киевлянин» надрукувала оголошення: «Согласно приказанию г. министра финансов 5 июля (по старому стилю) сего года на основании Закона от 4 июля 1899 года, открывается местная поверочная палатка мер и весов с распространением ее действия на Киевскую и Черниговскую губернии»

1902

за ініціативою Д. І. Менделєєва, керівника Головної палати мір і ваг Росії, створена повірочна палатка в м. Києві, спадкоємцем якої сьогодні є ДП «Укрметртестстандарт»

1955

заснована Київська державна контрольна лабораторія з вимірювальної техніки, уповноважена Комітетом стандартів, мір та вимірювальної техніки при Раді Міністрів СРСР, як правонаступник повірочної палатки

1966

Київська державна контрольна лабораторія з вимірювальної техніки реорганізована в Українську республіканську лабораторію держнагляду за стандартами і вимірювальною технікою

1970

на базі Української республіканської лабораторії держнагляду за стандартами і вимірювальною технікою створений Український республіканський центр метрології і стандартизації (УРЦМС), як організаційно-технічний і науково-методичний центр з питань розвитку і удосконалення стандартизації і метрологічного забезпечення народного господарства України

1980

УРЦМС перейменований в Український центр стандартизації і метрології (УкрЦСМ)

1992

Український центр стандартизації і метрології перейменований в Український науково-виробничий центр стандартизації, метрології і сертифікації

1993

УкрЦСМ акредитований та призначений Держстандартом України як орган з сертифікації продукції і систем якості в державній системі сертифікації

1995

Український науково-виробничий центр стандартизації, метрології і сертифікації перейменований в Український державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології і сертифікації

2002

Державою делеговано право представляти Україну в Міжна-родній системі випробувань та сертифікації електрообладнання і компонентів (Система МЕКСЕ) в якості Національного сертифікаційного органу (NCB) та випробувальної лабораторії (CBTL) у Cхемі СВ з правом визнавати та видавати міжнародні сертифікати

2003

УкрЦСМ був перетворений у Державне підприємство «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів» (ДП «Укрметртестстандарт»)

2004

німецьким органом з акредитації DATech акредитовано УкрТЕСТ ДП «Укрметртестстандарт» як орган з сертифікації продукції на відповідність європейському стандарту EN 45011 та його випробувальний центр на відповідність міжнародному стандарту ISO/IEC 17025

2004

ДП «Укрметртестстандарт» запровадив власну систему управління якістю, відповідність якої вимогам міжнародного стандарту ISO 9001 було підтверджено в державній системі сертифікації

2005

ДП «Укрметртестстандарт» вперше пройшло оцінювання системи менеджменту якості регіональною метрологічною організацією КООМЕТ

2005

латвійським органом з акредитації LATAK акредитовано ДП «Укрметртестстандарт» як орган з сертифікації персоналу на відповідність міжнародному стандарту ISO/IEC 17024

2006

орган з сертифікації продукції, систем управління ДП «Укрметртестстандарт» та його випробувальні центри акредитовані Національним агентством з акредитації України (НААУ) на відповідність європейським та міжнародним стандартам

2007

ДП «Укрметртестстандарт» отримав офіційний дозвіл від Міжнародного бюро мір і ваг (BIPM) використовувати логотип CIPM MRA (Угода про взаємне визнання національних еталонів і сертифікатів калібрування і вимірювання, що видаються національними метрологічними інститутами). Це свідчить про довіру та міжнародне визнання метрологічних робіт, що виконує ДП «Укрметртестстандарт»

2007

ДП «Укрметртестстандарт» став членом Міжнародної асоціації сертифікації персоналу (ІРС)

2008

ДП «Укрметртестстандарт» призначений на виконання робіт з оцінки відповідності продукції вимогам технічних регламентів

2009

ДП «Укрметртестстандарт» уповноважено на проведення державних приймальних і контрольних випробувань, повірки, калібрування засобів вимірювальної техніки, проведення вимірювань і атестації методик виконання вимірювань

2011

нідерландським органом з акредитації RvA акредитовано УкрТЕСТ ДП «Укрметртестстандарт» як орган з сертифікації продукції на відповідність вимогам європейського стандарту EN 45011

2012

запроваджено власний Знак відповідності продукції 

2013

Держлікслужбою України ДП «Укрметртестстандарт» внесено до Переліку установ, що залучаються для проведення експертиз та випробувань медичних виробів з метою їх державної реєстрації

2015

ДП «Укрметртестстандарт» перший в Україні акредитований НААУ як орган з оцінки відповідності продукції на відповідність міжнародному стандарту ISO/IEC 17065

2015

Мінінфраструктури України призначив ДП «Укрметртестстандарт» Технічною службою категорії А від України за Правилами ЄЕК ООН в рамках Женевської Угоди 1958 року

2016

Мінінфраструктури України призначив ДП «Укрметртестстандарт» органом з затвердження типу колісних транспортних засобів категорій M, N, O, L та обладнання, яке може бути встановлене та/або використане на них

2016

НААУ підтвердило компетентність Калібрувальної служби ДП «Укрметртестстандарт» відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025

2017

ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» створена добровільна система сертифікації УкрСЕПРО, що побудована на основних засадах державної системи сертифікації, яка припинила свою діяльність з 01.01.2018р. ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» є власником та володіє виключними правами на: знак для товарів і послуг «Добровільна система УкрСЕПРО» («Voluntary system UkrSEPRO»), що посвідчується Свідоцтвом за № 227196; знак для товарів і послуг «УкрСЕПРО» («UkrSEPRO»), що посвідчується Свідоцтвом за № 227197

2018

Наказом Національного органу стандартизації ДП «УкрНДНЦ» на ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» покладені функції секретаріату Технічного комітету стандартизації ТК 191 «Системи управління безпечністю харчових продуктів». ТК 191 створений за ініціативи провідних фахівців підприємства