Лунный Владимир Петрович

МІСЯЧНИЙ Володимир Петрович

У сфері стандартизації ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»:

  • приймає активну участь у підготовці Законів України та нормативно-правових актів з питань стандартизації, метрології та сертифікації продукції, зокрема, саме за безпосередньої участі фахівців ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» були розроблені такі Закони України як:

- «Про стандартизацію»,

- «Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності»,

- «Про акредитацію органів з оцінки відповідності»,

- «Про молоко та молочні продукти»,

- «Про загальну безпечність нехарчової продукції»,

- «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» тощо;

  • веде секретаріати 7 технічних комітетів стандартизації:

-ТК-13 «Стандартизація електропобутових машин та приладів». На сьогодні проводиться реформування ТК-1 «Побутова радіоелектронна апаратура», який буде у складі ТК – 13;

-ТК - 88 «Розроблення та поставлення продукції на виробництво»;

-ТК- 90 «Засоби вимірювання електричних і магнітних величин»;

-ТК -122 «Аналіз газів, рідких і твердих речовин»;

-ТК-150 «Управління якістю виробництва виноробної продукції, горілки, лікеро-горілчаних напоїв і тютюнових виробів, і методи їх контролю»;

-ТК-156 «Прилади для вимірювань маси, сили, деформації та механічних випробувань матеріалів»;

- ТК-191 «Системи управління безпечністю харчових продуктів»;

Технічними комітетами та підрозділами, секретаріати яких веде ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ», протягом 1994-2022 рр. розроблено:

- національних стандартів та змін до них у кількості - 2041;

- технічних регламентів - 7.

ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» є агентом з виготовлення та розповсюдження офіційних копій НД на паперових носіях, який працює у цій сфері діяльності з початку впровадження в Україні агентської діяльності.

ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» утримує Фонд нормативної документації, який постійно актуалізується та поповнюється новими документами. На сьогодні Фонд налічує більше 10000 найменувань чинних нормативних документів. Серед документів Фонду: національні стандарти (ДСТУ), в тому числі гармонізовані з міжнародними та європейськими, міждержавні стандарти (ГОСТ), рекомендації, інструкції тощо, які регламентують проходження всього життєвого циклу продукції.

ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» створена та постійно актуалізується база даних «Нормативні документи України».

Інформація бази даних «Нормативні документи України» відображається на сайті  ДП«УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» http://csm.kiev.ua/ у Каталозі НД on-line, за допомогою якого в on-line режимі можно знайти всю необхідну інформацію про НД та здійснити замовлення офіційних копій НД.

ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» є утримувачем Головного фонду технічних умов України, який включає понад 47000 технічних умов, перевірених державними підприємствами, що підпорядковані Мінекономіки, на відповідність вимогам законодавства України, національних (міждержавних) стандартів та інших документів.

ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» на добровільних засадах, за заявою власника проводить перевірку технічних умов, змін до технічних умов на відповідність чинним в Україні вимогам та вносить їх до бази даних «Технічні умови України» згідно з СОУ КЗПС 74.9-02568182-002:2014 «Головний фонд технічних умов України та база даних «Технічні умови України».

ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» створена та щомісячно актуалізується автоматизована база даних «Технічні умови України».

Інформація бази даних «Технічні умови України» відображається у Каталозі ТУ України on-line на сайті ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» http://csm.kiev.ua/, за допомогою якого замовник в on-line режимі може знайти інформацію про ТУ (позначення ТУ, назву ТУ, термін дії ТУ, кількість змін до ТУ, власника ТУ тощо).

ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» надає інформаційно-консультативні послуги з питань технічного регулювання, стандартизації, забезпечення якості продукції.

ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» проводиться незалежна споживча експертиза товарів/послуг з метою захисту прав та інтересів споживачів.

Одержати консультації з питань технічного регулювання, стандартизації та споживчої експертизи Ви можете за тел.: (044) 452-27-91, (044) 452-34-04, (044) 423-04-26.