ТЕХНІЧНІ КОМІТЕТИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ

Відповідно до Закону України «Про стандартизацію» національний орган стандартизації створює технічні комітети стандартизації (ТК), на які покладаються функції з розроблення, розгляду та погодження міжнародних (регіональних) та національних стандартів України, що встановлюють правила та методи по розробці, виробництву та застосуванню продукції.

Технічні комітети стандартизації формуються з урахуванням принципу представництва всіх зацікавлених сторін. До роботи в ТК залучаються на добровільних засадах уповноважені представники органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання та їх об'єднань, науково-технічних та інженерних товариств (спілок), товариств (спілок) споживачів, відповідних громадських організацій, провідні науковці та фахівці. Нині діє 199 ТК стандартизації.

Технічні комітети функціонують у різних сферах діяльності та створені на базі організацій, установ, науково-дослідних та проектно-конструкторських інститутів, науково-виробничих об'єднань, вищих навчальних закладів різного підпорядкування, діяльність яких спрямована на реалізацію завдань із гармонізації національних стандартів з міжнародними та європейськими стандартами.

Організаційне забезпечення діяльності ТК здійснюють їх секретаріати.

ТК стандартизації не можуть мати на меті одержання прибутку від своєї діяльності.

 

Державне підприємство «Всеукраїнський державний науково- виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів» (ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ») веде секретаріати 7 ТК стандартизації:

Номер ТК Назва ТК Голова ТК
 ТК-13 «Стандартизація електропобутових машин
та приладів»

Голова ТК: В.В. Устименко, заступник начальника науково - технічного відділу перспективного розвитку та міжнародного співробітництва УкрТЕСТ ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ».

На сьогодні проводиться реформування ТК-1 «Побутова радіоелектронна апаратура», який буде у складі ТК-13.

 ТК-88 «Розроблення та поставлення продукції на виробництво» Голова ТК: В.П. Місячний, заступник генерального директора із стандартизації, інформаційного забезпечення та наукової діяльності ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ».
 ТК-90 «Засоби вимірювання електричних і магнітних величин» Голова ТК: О.М. Величко, директор науково-виробничого інституту метрологічного забезпечення вимірювань електромагнітних величин ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ».
 ТК-122

«Аналіз газів, рідких і твердих речовин»

Голова ТК: М.С. Рожнов, директор науково-виробничого інституту метрологічного забезпечення вимірювань складу, властивостей і кількості речовин і матеріалів ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ».

 ТК-150

«Управління якістю виробництва виноробної продукції, горілок, лікеро-горілчаних напоїв та тютюнових виробів, і методи їх контролю»

Голова ТК: В.Д. Ример, перший заступник генерального директора з підтвердження відповідності продукції, послуг, системи якості та наукової діяльності ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ», директор УкрТЕСТ.

ТК-156

«Прилади для вимірювання маси, сили, деформації та механічних випробувань матеріалів»

Голова ТК: О.М. Самойленко, директор науково-виробничого інституту метрологічного забезпечення вимірювань геометричних, механічних та віброакустичних величин ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ».

 ТК-191

«Системи управління безпечністю харчових продуктів»

Голова ТК: В.Ю. Сєргєєв, начальник науково-технічного відділу оцінки виробництв та перспективного розвитку №142 ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ».

 

Технічними комітетами та підрозділами, секретаріати яких веде ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ», протягом 1994-20І7 рр. розроблено:

Національних стандартів та змін до них у кількості - 988;

Технічних регламентів  - 7;

Закони України, зокрема:

  • «Про стандартизацію»;
  • «Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності»;
  • «Про молоко та молочні продукти»; «Про дитяче харчування»;
  • «Про безпечність та якість харчових продуктів» -1-а редакція;
  • «Про метрологію та метрологічну діяльність»;
  • «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції»;
  • «Про загальну безпечність нехарчової продукції»;
  • «Про відповідальність за шкоду, завдану внаслідок дефекту в продукції».