Участь у CCEM вебінарі щодо стратегії розвитку електромагнітної метрології на 2020-2030 рр.

Перший вебінар Консультативного Комітету з електрики та магнетизму (CCEM) Міжнародного комітету з мір і ваг (CIPM) щодо “Стратегії розвитку електромагнітної метрології на 2020-2030 рр.” відбувся онлайн 15 вересня 2022 р., у якому взяв участь директор Інституту № 3 ДП “УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ”, проф., д.т.н. О. Величко. У вебінарі взяло участь 92 представники з різних країн.

Відбулось дві презентації:

  • “CCEM стратегії розвитку електромагнітної метрології на 2020-2030 рр.” (Президент ССЕМ Г. Рітвельд, Нідерланди);
  • “Електричні лабораторії BIPM” (сектетар ССЕМ М. Сток, BIPM).

Стратегії розроблена за такими основними напрямками:

  1. Резюме
  2. Наукові, економічні та соціальні виклики
  3. Бачення та місія
  4. Стратегія
  5. Заходи на підтримку стратегії

5.1 Розвиток науки про електричні вимірювання

5.2 Сприяння глобальній порівнянності

5.3 Покращення залучення зацікавлених сторін.

У Додатках до Стратегії наведені:

6.1 Загальна інформація (станом на 2020 рік)

6.2 Ключові та додаткові звірення та пілотні дослідження

6.3 Калібрувальні та вимірювальні можливості (CMC)

6.4 Підведення підсумків виконаної роботи

6.5 Графік перегляду документів.

Повністю оновлену стратегію підготував у 2020 р. CCEM. Цільовою аудиторією є, в основному, члени CCEM, особи, які приймають рішення в національних метрологічних інститутах (НМІ), члени CIPM і делегати Генеральної конференції з мір і ваг (CGPM). Стратегія була офіційно схвалена CCEM на її засіданні у 2021 р. та буде періодично оновлюватися.

Стратегія CCEM представляє майбутні виклики для науки про електричні вимірювання, що випливають із розвитку нових технологій, таких як розумні електричні мережі, що включають виробництво відновлюваної енергії, високочастотний зв’язок, електричні транспортні засоби та сенсорні мережі. Фундаментальні квантові явища лежать в основі надзвичайної точності, якої можна досягти за допомогою електричних вимірювань, а розробка нових квантових технологій і надалі матиме значний вплив на електричну метрологію.

CCEM використовує свою мережу інститутів-членів, щоб впливати на глобальні проблеми вимірювання та сприяти розвитку потенціалу. CCEM підтримує глобальну порівнянність вимірювань шляхом впровадження CIPM MRA шляхом організації ключових звірень і координації ключових і додаткових порівнянь регіональних метрологічних організацій (RMO). Він підтримує розширений список категорій послуг, для яких можна подати CMC. CCEM контролює програму роботи лабораторій Міжнародного бюро з мір і ваг (BIPM) з електроенергії.

CCEM 1

CCEM 2