У базі даних Міжнародного бюро мір та ваг (KCDB BIPM), де розміщують інформацію про визнані калібрувальні та вимірювальні можливості метрологічних інститутів (СМС), опубліковано нові рядки СМС ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ" у галузі фізико-хімічних вимірювань, включно з виробництвом референтних матеріалів (стандартних зразків):

– вимірювання складу скраплених  вуглеводневих газів (сумішей пропану, бутанів та інших вуглеводнів). Актуальність аналізування скраплених  вуглеводневих газів зростає у зв’язку з дедалі більшим поширенням цього виду палива;

– вимірювання масової частки азоту в харчових продуктах. За масовою часткою азоту визначають вміст білку в зерні, зернопродуктах, сухому молоці тощо.

Окрім того, за результатами планового перегляду підтверджено можливості ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ" щодо вимірювання вмісту етанолу в воді та виробництва еталонних водно-спиртових розчинів, уперше визнані в 2019 році. Ці розчини є основою для отримання динамічним методом спирто-повітряних сумішей, за допомогою яких калібрують, повіряють та випробовують аналізатори алкоголю у видихуваному повітрі ("алкотестери"). Рядки калібрувальних та вимірювальних можливостей ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ" щодо аналізування та готування газових сумішей "етанол – азот" та "етанол – повітря", які також застосовують, щоб визначати та перевіряти характеристики алкотестерів, було розміщено в базі даних KCDB раніше.

Також за результатами планового перегляду підтверджено калібрувальні та вимірювальні можливості стосовно аналізування та виробництва газових сумішей монооксиду вуглецю, діоксиду вуглецю, пропану та  діоксиду сірки з азотом чи повітрям.