CPEM 2020 відбулася 22–28 серпня 2020 р. on-line, в якій взяв участь і виступив з доповідями представник ДП “УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ” директор інституту № 3, проф., д.т.н. Величко О.

Конференція була організована NCSL International і NIST (США). Головою програмного комітету CPEM 2020 був проф. С. Цулар з NIST.
Робота Симпозіуму проходила у 3-х пленарних сесіях і 8-и спеціальних секціях, які складалися всього з 31-ї підсекції. До програми Симпозіуму було включено 234-а доповідь (3-и пленарних доповіді і 231-а доповідь на спеціальних підсекціях).

Проф. О. Величко представив від України (ДП “УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ”) дві доповіді:

  • “Основні результати додаткового звірення GULFMET для активної та реактивної енергії змінного струму” (ідентифікаційний номер 57);
  • “Результати додаткового звірення GULFMET для індуктивності 10 мГ та 100 мГц на частоті 1 кГц” (ідентифікаційний номер 58).

Доповіді учасників Симпозіуму надруковані у його матеріалах і будуть проіндексовані у міжнародній науко-метричній базі “Web of Science”.