3 - 6 вересня 2018 р. в м. Белфаст, Великобританія відбувся XXII Світовий конгрес Міжнародної конфедерації з вимірювань (ІМЕКО) “Знання через вимірювання”, в якому взяв участь і виступив з доповідями представник ДП “УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ” директор інституту №3, д.т.н., проф. Величко О.М.
Конгрес був організований Інститутом вимірювань та контролю Великобританії (InstMC).

Тематика Конгресу охоплювала напрямки діяльності всіх технічних комітетів (ТК) ІМЕКО (ТК1-ТК5, ТК7-ТК24). До складу Міжнародного програмного комітету Конгресу, який очолював проф. Роман Моравскі (Польща), входили керівники всіх 23-х ТК ІМЕКО з 19-ти країн, зокрема, Німеччини, Італії, Японії, Франції, Великобританії, Бразилії, Португалії, США, Польщі, тощо. Головою Організаційного комітету Конгресу був представник Великобританії проф. Рон Саммерс, який вів пленарні засідання Конгресу разом з Президентом ІМЕКО проф. Кеном Граттаном (Великобританія).

Робота Симпозіуму проходила у 4-х пленарних сесіях (5-ть ключових доповідей):

 • проф. Вільям Д. Філліпс (США) “Час, Ейнштейн і метрологія з найсучаснішим матеріалом у Всесвіті”;
 • проф. Клаус фон Клітцинг (Німеччина) “Квантовий ефект Холла та метрологія”;
 • д-р Мартін Мілтон (Франція) “Перевизначення основних одиниць системи SI”;
 • д-р Джеймс К. Олсофф (США) “Високоточна метрологія – непередбачені застосування”;
 • Пете Лофтус (США) “Визначення вартості бізнесу від вимірювальної техніки в енергетичних системах високої інтеграції”,

а також на спеціальних оральних секціях ТК ІМЕКО і у 2-х портерних сесіях.

До Технічної програми Конгресу було включено 459 доповідей (5 ключових пленарних, 262 – оральних і 192 – постерних) фахівців з майже 45 країн, зокрема за спільними конференціями і технічними комітетами (ТК) ІМЕКО:

 • Міжнародна конференція з оптичних волоконно-фотонних датчиків для промислових і безпечних застосувань (OFSIS) – 18 оральних /14 постерних;
 • ТК1 “Навчання і тренінг з вимірювання та вимірювальних приладів” – 9/4;
 • ТК2 “Фотоніка” – 14/10;
 • ТК3 “Вимірювання сили маси та крутного моменту” – 33/26;
 • ТК4 “Вимірювання електричних величин” – 22/26;
 • ТК5 “Вимірювання твердості” – 12/2;
 • ТК7 “Наука про вимірювання” – 27/19;
 • ТК8 “Простежуваність у метрології” – 5/10
 • ТК9 “Вимірювання потоку” – 13/9;
 • ТК10 “Технічна діагностика” – 10/10;
 • ТК11 “Метрологічні інфраструктури” – 2/2;
 • ТК12 “Вимірювання температури та тепла” – 12/16;
 • ТК13 “Вимірювання у біології та медицині” – 5/4;
 • ТК14 “Вимірювання геометричних величин” – 12/13;
 • ТК15 “Експериментальна механіка” – 1/1;
 • ТК16 “Вимірювання тиску та вакууму” – 13/5;
 • ТК17 “Вимірювання у робототехніці” – 4/5;
 • ТК18 “Вимірювання людських функцій” – 6/0;
 • ТК19 “Вимірювання у екології” – 4/1;
 • ТК20 “Вимірювання енергії та пов’язаних величин” – 8/3;
 • ТК21 “Математичні засоби для вимірювань” – 22/5;
 • ТК22 “Вимірювання вібрації” – 15/2;
 • ТК23 “Метрологія для продовольства та харчування” – 3/3;
 • ТК24 “Хімічні вимірювання” – 2/2.

Найбільшу кількість доповідей представили: Китай – 81 доповідей, Італія – 48, Німеччина – 43, Великобританія – 38, Японія – 31, США – 21, Польща – 20, Бразилія – 19 тощо. 

Від України було представлено 6 доповідей, зокрема від ДП “УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ” – представлені доповіді проф. О.М. Величко “Поєднання результатів міжнародних звірень національних еталонів і національних міжлабораторних порівняльних випробувань” і “Методологія оцінювання викидів парникових газів від видобутку вугілля з урахуванням невизначеності”.

Доповіді учасників Конгресу будуть надруковані у журналі “Journal of Physics: Conference Series”, який входить до міжнародних науко-метричних баз “Scopus” і “Webof Science”.

IMEKO 1

IMEKO 2