ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» проводить 23-24 жовтня 2018 року підвищення технічної компетентності та ділових якостей фахівців підприємств харчової галузі

ТЕМА: «Планування та проведення внутрішніх аудитів системи управління безпечністю харчових продуктів на відповідність вимогам ДСТУ ISO 22000:2007»

Курс 1

Будуть розглядатися питання переходу на нову версію стандарту ISO 22000

Назва теми, питання для розгляду:

 • Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» від 23.12.1997 № 771/97-ВР. Закон України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» від 18.03.2017 №2042-VIII.
 • Вимоги Європейського законодавства стосовно систем НАССР. Вимоги деяких стандартів ЕС стосовно систем НАССР.
 • Програми-передумови згідно з вимогами стандарту ISO/TS 22002-1:2009 (E).

 Практичне заняття: Критичне аналізування документів, розробка чек-листів, аналіз типових невідповідностей, реєстрація результатів аудиту.

 • Аналізування небезпечних чинників та розподілення заходів керування. Підтвердження комбінацій заходів керування.

Практичне заняття: Критичне аналізування документів, розробка чек-листів, аналіз типових невідповідностей, реєстрація результатів аудиту.

 • Установлення операційних програм – передумов (ОПП) та плану НАССР. Ключові елементи для перевірки під час внутрішніх аудитів.
 • Діяльність  з верифікації та валідації. Ключові елементи для перевірки під час внутрішніх аудитів.
 • Система простежуваності. Побудова системи простежуваності відповідно до вимог Регламенту Євросоюзу №178/2002/ЄС та рекомендацій ДСТУ ISO 22005.
 • Ключові елементи для перевірки під час внутрішніх аудитів (початок).

Практичне заняття: Перевірка результативності системи простежуваності.

 • Системний підхід до управління безпечністю харчових продуктів та планування внутрішніх аудитів. Стандарт ISO 19011:2018 «Настанови щодо здійснення аудитів систем управління» Внутрішні аудити системи управління безпечністю харчових продуктів: терміни та визначення понять, принципи здійснення аудиту, керування програмою аудиту.
 • Системний підхід до управління безпечністю харчових продуктів та планування внутрішніх аудитів. Стандарт ISO 19011:2018 «Настанови щодо здійснення аудитів систем управління» Внутрішні аудити системи управління безпечністю харчових продуктів: терміни та визначення понять, принципи здійснення аудиту, керування програмою аудиту. Вимоги до внутрішнього аудитора (освіта, психологічні вимоги та ін.) (продовження).

Практичне заняття: Розроблення програми аудиту, графіку аудиту, складання плану аудиту, розроблення чек-листів, реєстрація невідповідностей, складання звітів.

 • Основні засади та ключові елементи системного управління безпечністю харчових продуктів за ДСТУ ISO 22000:2007. Загальні вимоги до СУБХП. Вимоги до документації. Відповідальність керівництва. Інформування. Аналізування з боку керівництва.  Керування ресурсами. Ключові елементи для перевірки під час внутрішніх аудитів.
 • Планування перевірки підготовленості до надзвичайних ситуацій та реагування на них. Керування невідповідністю, зокрема вилучення/відкликання продукції з ринку. Ключові елементи для перевірки під час внутрішніх аудитів.

Практичне заняття: Перевірка результативності системи вилучення/відкликання продукції з ринку.

Перевірка засвоєння матеріалу, відповіді на питання.

Вручення учасникам іменних свідоцтв.

Підвищення технічної компетентності проводять провідні фахівці ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ».

УМОВИ ПРИЙНЯТТЯ УЧАСТІ У ЗАХОДІ:

За участь у заході сплачується внесок у розмірі 3 720,00 грн. за одного учасника (з урахування ПДВ).

Договір та рахунок для оплати заходу, а також акти здачі-приймання послуг будуть відправлені на Ваш е-mail після отримання заявки на участь у заході.

ЗАЯВКА на участь у заході.

Місце проведення: м. Київ, вул. Метрологічна, 4, актова зала.

Заявку направляти:

Тел./факс  423-04-26,  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.        

Початок роботи (перший день): 09:00 год.

Орієнтований час закінчення (перший день): 16:30 год.

Початок роботи (другий день): 09:00 год.

Орієнтований час закінчення (другий день): 16:30 год.

Під час реєстрації учасникам заходу при собі необхідно мати два примірники договору та два примірники акту здачі-приймання послуг оформлені стороною Замовника.