22 серпня 2018 року на базі ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» відбувся семінар за участю Держпродспоживслужби на тему: «Європейський підхід до проведення державного контролю харчових продуктів в Україні. Випробування окремих забруднюючих речовин. Метрологічні вимоги до фасованих продуктів. Інформація на маркуванні, що може ввести в оману тощо».

На семінарі були розглянуті наступні питання:

- Державний контроль харчових продуктів. Закон України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин». Коментарі представника Держпродспоживслужби:

- Повноваження компетентного органу у сфері державного контролю;
- Порядок здійснення інспектування потужностей під час державного контролю та аудиту постійно діючих процедур, заснованих на принципах НАССР;
- Формування періодичності проведення інспектування суб’єктів господарювання на підставі ризик-орієнтованого підходу. Фактори, що враховуються при визначенні періодичності проведення інспектування суб’єктів господарювання;
- Формування довгострокового та щорічного плану державного контролю;
- Права та обов’язки двох сторін: державних інспекторів та операторів ринку;
- Які слід розробити підзаконні акти для проведення державного контролю.

- Актуальні питання щодо випробувань харчових продуктів та матеріалів, що контактують з харчовими продуктами  на вміст окремих забруднюючих речовин та окремих показників якості:

- Пропозиції Випробувальної служби ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» щодо проведення випробувань харчових продуктів та виробів, що контактують з харчовими продуктами за параметрами безпечності;
- Методи контролю забруднюючих речовин відповідно до санітарних норм;
- Визначення калорійності та поживної цінності харчових продуктів у відповідності до вимог законодавства України, ЄС та США.

- Законопроекти України. Перспективи подальших змін. Інформація, яка повинна бути і може бути на маркуванні харчової продукції:

- Увага! Інформація, на яку рекомендуємо звернути увагу:
- 10.07.2018 прийнятий Закон України «Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції»;
- законопроекти України: про внесення змін до деяких законів України щодо заборони використання пальмової олії у виробництві харчових продуктів; про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів;
- Маркування. Інформація на маркуванні, що може ввести в оману;
- Позначення кількості продукції на маркуванні, одиниці вимірювання згідно з наказом Мінекономрозвитку № 914 від 04.08.2015;
- Відповідальність за порушення вимог щодо маркування. На що рекомендуємо звернути увагу.

- Метрологічні вимоги до фасованих продуктів:

- Допустимі відхилення для фасованої продукції, що не маркуються знаком «е». Вимоги щодо допустимого відхилення від кількості які повинні бути встановлені для продукції;
- Нова редакція ДСТУ OIML R 87 та ДСТУ OIML R 79. Роз’яснення деяких положень  стандартів;
- Обов’язковість виконання вимог ДСТУ OIML R 87 та  ДСТУ OIML R 79, зазначених у наказі Мінекономрозвитку від 05.07.2017 № 969.

- Процедури, засновані на принципах НАССР. Увага! Типові невідповідності і приклади стратегій їх усунення:

- Наказ Мінагрополітики України № 590 від 01.10.2012. Основні вимоги до розробки впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів;
- Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів». Загальні гігієнічні вимоги щодо поводження з харчовими продуктами;
- Що являється доказовою базою впровадження НАССР на виробництві?
- Типові невідповідності і приклади стратегій їх усунення. Питання, що виникають при проведенні аудиту у суб’єктів господарювання.

Доповідачі:
Представник Держпродспоживслужби - Борейко О.О. та фахівці ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» - Шатаєва Т.О., Бесараб Т.В., Ціпоренко С.В., Бірюкова А.А.

DSC0459

DSC0464

DSC0455

DSC0474

DSC0485

DSC0491

DSC0487

DSC0501

DSC0513

DSC0509