Продовжуючи тему девізу Всесвітнього дня метрології «Вимірювання для транспорту», перевезення вантажів автомобільним транспортом на короткі та середні відстані є найбільш ефективним у сучасних умовах. Суспільство відчуло потребу у сучасній законодавчій базі, гармонізованої з європейськими законами, модернізації інфраструктури, будівництва нових та підтримання у належному стані існуючих автошляхів, що дасть змогу піднятися на якісно новий щабель транспортного забезпечення.

Як довела практика, постійно діючий метрологічний контроль великовагових транспортних засобів є одним із найважливіших інструментів підтримання автошляхів загального користування у належному стані. Втім не викликає сумніву, що основною причиною руйнування автомобільних доріг це вантажівки, маса яких перевищує встановлені чинним законодавством допустимі значення.  

З метою запровадження сприяння проходженню вантажів через кордони та спрощення їх міжнародних перевезень, Україна відповідно до Указу Президента України приєдналась до Міжнародної конвенції про узгодження умов проведення контролю вантажів на кордонах. Реалізуючи вимоги вищезазначеного Указу, ст.4, ст.29 Закону України «Про дорожній рух» та ст. 33 Закону України «Про автомобільні дороги»,  Мінінфраструктури України у 2016 р. внесло зміни у чинні нормативно-правові акти, що встановлюють вимоги щодо порядку здійснення габаритно-вагового контролю, а саме:

  • Постанова КМУ «Про заходи щодо збереження автомобільних доріг загального користування» від 27.06.2007 № 879 [1]; 
  • Порядок здійснення габаритно-вагового контролю та справляння плати за проїзд автомобільними дорогами загального користування  транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові та/або габаритні параметри яких перевищують нормативні, затверджений постановою КМУ від 27.06.2007, № 879 [2];
  • Порядок тимчасового обмеження або заборони руху транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів на окремих ділянках автомобільних доріг загального користування, затверджений постановою КМУ від 27.06.2007, № 879 [3].

Поза тим, у 2016 році набрав силу закону новий нормативно-правовий акт «Вимоги до облаштування та технічного оснащення пунктів габаритно-вагового контролю на автомобільних дорогах загального користування», затверджений наказом Мінінфраструктури України від 28.07.2016 № 255 та зареєстрований Міністерством юстиції України 22.08.2016 за № 1171/29301 [4].

В Україні зважування дорожніх транспортних засобів та визначення навантаження на вісь згідно з [2] має здійснюватись на стаціонарних або пересувних пунктах габаритно-вагового контролю, оснащених автоматичними автомобільними вагами для зважування в русі, які відповідають вимогами Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки (ЗВТ), затвердженого постановою КМУ від 13.01.2016 № 94.

Згідно з ДСТУ OIML R134-1:2010 автоматичні ваги повинні мати:

  • пристрій розпізнавання транспортного засобу (п. 3.5.7);
  • пристрій відображення та друкування робочої швидкості (п. 3.5.2 та п. 3.5.9);
  • пристрій поперечного направлення транспортного засобу (п. 3.5.8);
  • законодавчо затверджене програмне забезпечення з обов’язковим комплектом його документації  за переліком, наведеним у п. 3.6;
  • засоби захисту програмного забезпечення від несанкціонованого втручання (п. 3.6.1 та п. 3.8);
  • пристрої блокування (п. 3.2.3), призначенні для запобігання роботі ваг або відображати її за межами нормованих робочих умов.

Блокування є обов’язковим для: мінімального значення робочої напруги (п.2.7.2), розпізнавання транспортного засобу (п.3.5.7), положення колеса на вантажоприймальному пристрої (п.3.5.8), напрямку руху транспортного засобу (п.3.5.8), діапазону робочої швидкості (п. 3.5.9).

Застосування ваг автоматичної дії з вищезазначеними пристроями та програмним забезпеченням виключає можливість втручання оператора у процес зважування та у розрахунок плати за проїзд великовагових транспортних засобів, зменшує можливості для зловживань оператором та може використовуватись у якості доказової бази під час урегулювання спірних питань, що виникають між пунктом габаритно-вагового контролю та автоперевізниками. Окремо слід виділити вимоги п.3.7 ДСТУ OIML R134-1 щодо встановлення ваг на місці експлуатації, згідно з яким ваги мають відповідати вимогам, наведеним у обов’язковому додатку В.

Примітка. Відповідно до п. 43 вищезазначеного Технічного регламенту наказом Мінекономрозвитку України від 01.09.2016 №1435 затверджено Перелік національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності засобів вимірювальної техніки суттєвим вимогам Технічного регламенту законодавчо регульованих ЗВТ. У цьому Переліку  під № 246 зазначено ДСТУ OIML R134-1:2010  «Прилади автоматичні для зважування дорожніх транспортних засобів у русі та вимірювання навантажень на вісь. Частина 1. Загальні технічні вимоги та методи випробування (OIML R 134-1:2006, IDT)».

Інакше кажучи, використання підкладних мобільних ваг як для зважування у статичному режимі, так і для зважування в русі можливе за умови, якщо вони відповідають Технічному регламенту щодо неавтоматичних зважувальних приладів та Технічному регламенту законодавчо регульованих ЗВТ. Доказом відповідності  таких ваг є позитивні результати  оцінки відповідності за процедурами В + F або G.  

Щодо змісту «Вимог до облаштування та технічного оснащення пунктів габаритно-вагового контролю…» [4], розділ ІІ, п.5, 2), згідно з яким може бути застосовано «комплект пересувних автомобільних ваг для осьового зважування транспортних засобів в русі, до складу якого входять дві вагові платформи, ваговий індикатор у футлярі та чотири вирівнювальні доріжки», слід зазначити, що у такому викладенні мають місце нижчезгадані невідповідності вимогам:

-  Технічного регламенту законодавчо регульованих ЗВТ, п.52, який встановлює вимоги винятково до приладів автоматичних для зважування дорожніх транспортних засобів у русі та вимірювання навантаження на вісь (поняття «Пересувні автомобільні ваги» і «Прилади автоматичні…» не є тотожними. Автоматичний зважувальний прилад – прилад, який згідно з попередньо заданою програмою роботи приладу визначає масу транспортного засобу без втручання оператора);

- ДСТУ OIML R134-1, обов’язковий Додаток В, п. В.3, згідно з вимогами якого не допускається застосовування вирівнювальних доріжок.

Понад те, відповідно до Закону України  «Про метрологію та метрологічну діяльність» державну метрологічну атестацію скасовано, наявність свідоцтва у комплекті ваг не передбачено законом, однак, документ [4] вказує протилежне.

Таким чином, законодавчо регульовані ЗВТ повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів, у даному випадку вимогам Технічного регламенту законодавчо регульованих ЗВТ (у частині зважування в русі) та Технічного регламенту щодо неавтоматичних зважувальних приладів (у частині статичного зважування).

Примітка. Застосування двохплатформних підкладних портативних ваг для визначення загальної маси транспортного засобу неможливе, оскільки [4] передбачає застосування ваг, які мають лише дві платформи. Відповідно до Т.1.2.12  ДСТУ EN 45501:2016  Метрологічні аспекти неавтоматичних зважувальних приладів, вимоги якого поширюються лише на платформні прилади і групи сполучених між собою неавтоматичних  приладів для поосного (або поколесного) зважування, які одночасно визначають загальну масу транспортного засобу, при цьому всі осі (колеса) повинні одночасно спиратися на відповідні частини вантажоприймального пристрою.   

Держава не бере до уваги досвід інших країн у галузі облаштування пунктів габаритно-вагового контролю транспортних засобів. Для прикладу, пункти, що застосовуються в країнах - членах ЄС та США, виробляються у двох варіантах: для одностороннього руху і для двостороннього руху. Країни ЄС, де ваговий контроль здійснюється, починаючи з 1982 року, застосовують ваги автоматичної дії з програмним забезпеченням, що  функціонують без втручання оператора у процес зважування та у розрахунок плати за проїзд великовагових транспортних засобів. Нижче на малюнках 1 та 2 показані схеми облаштування одностороннього варіанту пункту вагового контролю: мал. 1 - пункт із застосуванням ваг виробництва фірми RISE LAKE WEIGHING SYSTEMS, США; мал. 2 - пункт із застосуванням ваг виробництва фірми ESIT ELECTRONIK SISTEMLRT IMALAT ve TICARET LTD, STI, Туреччина (модифікація E-WIM 401).

Мал. 1

ruinov avtoshlyach1

Стаціонарний пункт вагового контролю фірми ESIT ELECTRONIK SISTEMLER IMALAT ve TICARET LTD, STI

ruinov avtoshlyach2

Мал. 2

Наведені малюнки ілюструють, обидва варіанти пунктів вагового контролю не передбачають застосування пересувних пунктів габаритно-вагового контролю взагалі та автомобільних ваг для зважування в русі, зокрема  тих, до складу яких входять вирівнювальні доріжки.

На нашу думку, варто переглянути нормативно – правові документи, що регулюють порядок здійснення вагового контролю на автошляхах України, з метою приведення їх у відповідність до чинного законодавства та впровадження в Україні світової практики контролю ваги транспортних засобів.