31 липня – 3 серпня 2017 р. в м. Ріо де Жанейро, Бразилія відбувся Міжнародний спільний Симпозіум ТК 1–ТК 7–ТК 13 Міжнародної конфедерації з вимірювань (ІМЕКО) «Виклики науки про вимірювання в природничих і соціальних науках», в якому взяли участь і виступили з доповідями представники ДП “УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ” директор інституту № 3, д.т.н., проф. Величко О.М. і начальник науково-дослідної лабораторії к.т.н. Карпенко С.Р. Симпозіум був організований Бразильським товариством метрології (SBM), Національним інститутом метрології, якості та технологій Бразилії (INMETRO) і Католичним університетом Ріо де Жанейро (PUC-Rio).

Тематика Симпозіуму охоплювала всі напрямки діяльності ТК 1 «Освіта та перепідготовка з питань вимірювань і засобів вимірювань», ТК 7 «Наука про вимірювання» і ТК 13 «Вимірювання у біології та медицині» ІМЕКО:

 • фундаментальні основи науки про вимірювання;
 • словник науки про вимірювання;
 • невизначеність вимірювань;
 • вимірювання у фізиці та техніці;
 • вимірювання у соціальних науках;
 • вимірювання для наук про життя;
 • вимірювання у повсякденному житті;
 • освіта щодо вимірювань.

До складу Міжнародного програмного комітету Симпозіуму входили 53 представники з 19-ти країн, зокрема, Бразилії, Німеччини, Португалії, Великобританії, Італії, Чехії, Японії, США, Франції, Польщі, Австралії тощо. Головою Організаційного комітету Симпозіуму була представник Бразилії д-р Елізабет Коста Монтейро.

До Технічної програми Симпозіуму було включено 77 доповідей (2 пленарні, 45 – оральних і 30 – постерних) фахівців з майже 20 країн (Бразилії – 46, Німеччини – 8, Португалії та США – по 4, Канади, Австралії, Мексики, Румунії, України, Великобританії – по 2 доповіді тощо). Від України були представлені доповіді: О.М. Величко, С.Р. Карпенко, І.О. Карпенко «Особливості оцінювання компетентності технічних експертів у галузі метрології» і О.М. Величко, Т.Б. Гордієнко «Оцінювання компетентності експертів у галузі метрології різними методами».

На пленарних засіданнях було заслухано 2 доповіді:

 • «Закон простих похибок: вимірювальна модель Раша і вимоги до випадковості у розподілі похибок порядкових оцінок» (Д. Андріч, Університет Західної Австралії, Австралія).
 • «Виклики у біовимірюваннях комірок, комплексів органічних субстанцій і протеїнів» (А. Сараїва, Дж. Савалканте, П. Белтрао, INMETRO, Бразилія).
 • Робота Симпозіуму проходила у 2-х пленарних сесії, на 9-ти спеціальних оральних секціях і у портерних презентаціях. Доповіді учасників Симпозіуму будуть надруковані у журналі “Journal of Physics: Conference Series”, який входить до міжнародної науко-метричної бази “Scopus”.
 • Представники ДП “УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ” Величко О.М. і Карпенко С.Р. взяли участь у засіданні ТК 7, на якому вирішувались питання щодо тематики проведення наступних симпозіумів ТК 7, членства нових представників у ТК 7 країн-членів ІМЕКО тощо.