23-24 жовтня 2018 року ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» провів підвищення технічної компетентності та ділових якостей фахівців підприємств харчової галузі на тему: «Планування та проведення внутрішніх аудитів системи управління безпечністю харчових продуктів на відповідність вимогам ДСТУ ISO 22000:2007».

Було розглянуто питання переходу на нову версію стандарту ISO 22000, а також:

 • Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» від 23.12.1997 № 771/97-ВР. Закон України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» від 18.03.2017 №2042-VIII;
 • вимоги Європейського законодавства стосовно систем НАССР. Вимоги деяких стандартів ЕС стосовно систем НАССР;
 • програми-передумови згідно з вимогами стандарту ISO/TS 22002-1:2009 (E);
 • аналізування небезпечних чинників та розподілення заходів керування. Підтвердження комбінацій заходів керування;
 • установлення операційних програм – передумов (ОПП) та плану НАССР. Ключові елементи для перевірки під час внутрішніх аудитів;
 • діяльність з верифікації та валідації. Ключові елементи для перевірки під час внутрішніх аудитів;
 • система простежуваності. Побудова системи простежуваності відповідно до вимог Регламенту Євросоюзу №178/2002/ЄС та рекомендацій ДСТУ ISO 22005;
 • ключові елементи для перевірки під час внутрішніх аудитів (початок);
 • системний підхід до управління безпечністю харчових продуктів та планування внутрішніх аудитів. Стандарт ISO 19011:2018 «Настанови щодо здійснення аудитів систем управління». Внутрішні аудити системи управління безпечністю харчових продуктів: терміни та визначення понять, принципи здійснення аудиту, керування програмою аудиту;
 • системний підхід до управління безпечністю харчових продуктів та планування внутрішніх аудитів. Стандарт ISO 19011:2018 «Настанови щодо здійснення аудитів систем управління». Внутрішні аудити системи управління безпечністю харчових продуктів: терміни та визначення понять, принципи здійснення аудиту, керування програмою аудиту;
 • вимоги до внутрішнього аудитора (освіта, психологічні вимоги та ін.) (продовження);
 • основні засади та ключові елементи системного управління безпечністю харчових продуктів за ДСТУ ISO 22000:2007. Загальні вимоги до СУБХП. Вимоги до документації. Відповідальність керівництва. Інформування. Аналізування з боку керівництва. Керування ресурсами. Ключові елементи для перевірки під час внутрішніх аудитів;
 • планування перевірки підготовленості до надзвичайних ситуацій та реагування на них. Керування невідповідністю, зокрема вилучення/відкликання продукції з ринку. Ключові елементи для перевірки під час внутрішніх аудитів;

Окрім основної програми реалізовано ряд практичних занять:

 • критичне аналізування документів, розробка чек-листів, аналіз типових невідповідностей, реєстрація результатів аудиту;
 • перевірка результативності системи простежуваності;
 • розроблення програми аудиту, графіку аудиту, складання плану аудиту, розроблення чек-листів, реєстрація невідповідностей, складання звітів;
 • перевірка результативності системи вилучення/відкликання продукції з ринку.

Підвищення технічної компетентності відбулось завдяки провідним фахівцям ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» Бірюковій А.А. та Портній Н.В.

На самкінець, всі учасники семінару пройшли перевірку засвоєного матеріалу та отримали іменні свідоцтва.

 

 DSC1031

DSC1034

DSC1049

DSC1055

DSC1062

DSC1064

DSC1068

DSC1071

DSC1072

DSC1073

DSC1075

DSC1078

DSC1093

DSC1097