ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» проводить 24 - 25 липня 2018 року семінар з підвищення технічної компетентності та ділових якостей фахівців лабораторій на тему: «Підготовка до акредитації та аудит в лабораторіях відповідно до  вимог ДСТУ  ISO/IEC 17025:2017. Окремі вимоги до лабораторій. Менеджмент ризиків».

 

Назва теми, питання для розгляду  Доповідачі  Кількість, годин
Перший день: 
Регламент 10:00 – 12:00

1. Вимоги до випробувальних та калібрувальних лабораторій згідно з ДСТУ ISO/IEC 17025:2017.

• Основні етапи підготовки до акредитації у Національному агентстві з акредитації України. 

• Основні положення процедури акредитації в НААУ.  

Глущенко Віталій Володимирович 2 год.
КАВА-БРЕЙК (12:00 – 12:20)
Регламент 12:20 – 13:30

• Вимоги до документації, що підтверджують відповідність лабораторій критеріям акредитації. 

• Особливості застосування окремих вимог ДСТУ ISO/IEC 17025 під час акредитації лабораторій. 

• Практичні аспекти організації аудитів систем менеджменту лабораторій у відповідності до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025.

Глущенко Віталій Володимирович 1 год.
ОБІД (13:30 – 14:00)
Регламент 14:00 – 16:00
2. Аналіз практичних ситуацій та основних невідповідностей, виявлених під час проведення аудитів при акредитації лабораторій з ISO/IEC 17025. Глущенко Віталій Володимирович 2 год.

Другий день:

Регламент 10:00 – 12:00

1.  ДСТУ ISO 31000:2014 Менеджмент ризиків. Принципи та керівні вказівки (ISO 31000:2009; IDT). 

• ДСТУ IEC/ISO 31010:2013 Керування ризиком. Методи загального оцінювання ризику (IEC/ISO 31010:2009; IDT). 

• Огляд стандартів та приклади їх практичного застосування.

Бірюкова Ганна Анатоліївна 2 год.
КАВА-БРЕЙК (12:00 – 12:20)
Регламент 12:20 – 14:20  
2. Практичні аспекти.Виконання завдань щодо оцінки ризику випробувальних лабораторій. Гіндікін Анатолій Ісакович 2 год.

Перевірка засвоєння матеріалу. Вручення учасникам іменних свідоцтв

 
Підвищення технічної компетентності проводять провідні фахівці ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»

УМОВИ ПРИЙНЯТТЯ УЧАСТІ У ЗАХОДІ

За участь у заході сплачується внесок у розмірі 3 720,00 грн. за одного учасника (з урахування ПДВ). 

Договір та рахунок для оплати заходу, а також акти здачі-приймання робіт будуть відправлені на Ваш е-mail після отримання ЗАЯВКИ на участь у заході.

Місце проведення: м. Київ, вул. Метрологічна, 4, актова зала.

Заявку направляти:

Тел./факс  423-04-26,  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

Початок роботи (перший день): 10:00 год.

Орієнтований час закінчення (перший день): 16:00 год.

Початок роботи (другий день): 10:00 год.

Орієнтований час закінчення (другий день): 14:20 год.

Під час реєстрації учасникам  при собі необхідно мати два примірники договору та два примірники акту здачі-приймання робіт оформлені стороною Замовника.