24 травня 2018 року на базі ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» за участю представників відділів безпечності кормів Держпродспоживслужби та держконтролю Державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок м. Львів відбувся семінар на тему: «Державне регулювання безпечності КОРМІВ. Вимоги систем управління якістю та безпечністю для виробників кормів – ланок харчового ланцюга. Правові та організаційні засади стандартизації та метрології в Україні».

На семінарі було розглянуто:

Питання, пов’язані із законом України «Про стандартизацію»:

 • Впровадження нормативно-правових актів у сфері стандартизації, види нормативних документів згідно з законом;
 • Прийняття і скасування національних стандартів;
 • Технічні умови. Особливості їх застосування на сучасному виробництві. Що нового і що змінилося?
 • Перевірка та перегляд технічних умов: необхідність та доцільність регулярної перевірки технічних умов;

Питання, пов’язані з прийняттям Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність»:

 • Законодавчо регульована та добровільна сфера в галузі метрології. Основні положення та вимоги Закону;
 • Перелік категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки (постанова КМУ від 04.06.2015 №374);
 • Повірка засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації. Організація та порядок проведення повірки (наказ Мінекономрозвитку від 08.02.2016 №193);
 • Міжповірочні інтервали ЗВТ, порядок визначення (постанова КМУ від 16.12.2015 №1195, наказ Мінекономрозвитку від 13.10.2016 №1747);

Робота вимірювальних лабораторій в умовах нового законодавства:

 • Пропозиції ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» щодо діяльності вимірювальних лабораторій в умовах нового законодавства в галузі метрології;
 • Які документи можна отримати після проведення оцінювання лабораторій в ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»?

Закон України «Про безпечність та гігієну кормів»:

 • Сфера дії Закону. Закон поширюється на корма для годування продуктивних тварин;
 • Основні зобов’язання операторів ринку під час впровадження діяльності з виробництва кормів;
 • Порядок отримання експлуатаційного дозволу на потужність або її державна реєстрація;
 • Категорії та функціональні групи кормових добавок;
 • Державна реєстрація кормових добавок;
 • Вимоги до маркування кормів;
 • Гігієнічні вимоги до виробництва, зберігання та реалізації кормів.

Державний контроль на підприємствах при виробництві кормів, преміксів, кормових добавок:

 • Закон України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин»;
 • Здійснення державного контролю за додержанням вимог нормативних документів на підприємствах при виробництві кормів, преміксів, кормових добавок;
 • Відбір зразків для проведення контрольних досліджень (випробувань);
 • Лабораторний контроль якості кормів, кормових добавок, преміксів. Порядок проведення;
 • Документи, що супроводжують кожну партію вантажу. Вимоги до міжнародного сертифікату, яким супроводжується вантаж, що ввозиться в Україну;
 • Відповідальність за порушення законодавства про корми.

Вимоги систем управління безпечністю для виробників кормів – ланок харчового ланцюга:

 • Сучасне виробництво кормів. Основні вимоги ISO 22000;
 • Вимоги стандарту ISO/TS 22002-3:2011 «Програми - передумови для забезпечення безпечності харчових продуктів: Частина 3 - Сільське господарство»;
 • Вимоги системи НАССР до сторонніх предметів при первинному виробництві;
 • Вимоги до перехресного забруднення пакувань. Боротьба зі шкідниками.

З доповідями виступили:

Начальник відділу безпечності кормів Держпродспоживслужби – Ложкін В.В., заступник директора Державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок з питань наукового забезпечення стандартизації, сертифікації і державного контролю у ветеринарній медицині, кандидат сільськогосподарських наук (м. Львів) – Левицький Т.Р., фахівці ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» - Кузьменко Л.О. та Бірюкова Г.А.

DSC9701

DSC9706

DSC9713

DSC9717